mandag, februar 18, 2008

Evangelisering i Usbekistan og Hvite-Russland


Jeg fikk med meg noen eksemplarer av "Nytt om Bibelen" da jeg talte i Baptistkirken i Brumunddal i går formiddag. Og det jeg leste der både begeistret meg, og gjorde meg samtidig så takknemlig til Gud. Jeg leste om en lokal baptistmenighet i Usbekistan som driver et bokbord i en av byene i dette strengt muslimske landet. Bokbordet oppsøkes av mange familier som vil låne eller kjøpe med seg barnebibler og hefter. Her finnes også bibler og evangeliseringslitteratur. Bokbordet er et risikabelt prosjekt. Ofte kommer politiet og jager vekk de som står der. I huset rett overfor markedet hvor bokbordet er plassert, holder den lokale avdelingen for justisdepartementet til. Lederen der ser ofte stygt på dem som driver med dette bokbordet, og han truer dem med neven. Men til nå har de likevel fått lov til å fortsette sitt virke. I et annet nr av dette interessante bladet, leser jeg om en annen lokal baptistmenighet i Hvite-Russland som driver med evangelisering på et aldershjem. Her feirer de også nattverd med de troende, og her holder de faste bønnesamlinger. Jeg blir så glad for disse enkle troende søsknene mine, som går alt det de kan, med små midler, for å spre evangeliet om Jesus. Jeg tenker på oss her i Norge, - hvor lite vi egentlig gjør for å nå andre med det beste budskapet av alt: Evangeliet om Jesus. Hva kan jeg gjøre for å endre det denne uka? I løpet av året planlegger jeg å dra tilbake til Russland for å holde evangeliske møter der. Vi ønsker denne gangen å få bedre kontakt med de russiske baptistene i det området hvor vi har arbeidet, som er sør for St.Petersburg. Kunne du tenke deg å være med på å be for dette? Vi trenger også givere som kan være med på å støtte arbeidet direkte. Uten økonomiske støttespillere vil vi ikke kunne klare det. Eventuelle gaver kan gis til: WHITE FIELDS MISSION 1604.04.04345. Pengene vil gå uavkortet til arbeidet

Ingen kommentarer: