søndag, februar 24, 2008

Omvendelse - nøkkelen til fornyelse og gjenopprettelse
Jeg har tenkt mye på en setning fra en av bøkene til Francis Frangipane (bildet) den siste tiden: "Før Den Evige kan gjøre noe synlig med sin kraft, gjør Han noe usynlig med sin hellighet." På den ene siden ser vi vår nasjon synke dypere og dypere ned i synd og elendighet, vi ser frafall og forfall. På den andre siden vet vi at Herren arbeider med å fremstille en brud for sin Sønn som er uten flekk eller lyte av noe slag. Vi leser om dette i Ef 5,27: «slik at han kunne stille menigheten fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig.» Gud har gitt et løfte for oss i den tiden vi lever i akkurat nå. Hans ønske er gjenopprettelse. Gjenopprettelse av Hans evige hensikt og plan med oss og med forsamlingen. Men forut for en slik gjenopprettelse går alltid omvendelse. "Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet." (Apgj 3,19) Det er når vi gjør dette - handler på det, at "tider med fornyelse og trøst fra Herrens åsyn," kan komme. (v.20) Her ligger nøkkelen til å erfare gjenopprettelse i eget liv, og i ulike situasjoner vi står overfor. Den som vil oppleve gjenopprettelse i sitt liv må ta et hensynsløst oppgjør med synden i sitt eget liv, uten å gjøre noe forsøk på å konstruere noen formildende omstendigheter og uten å skylde på noen andre.

2 kommentarer:

Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Anonym sa...

Uten flekk og lyte...det er helt sant, Gud er hellig da må også barna være det.

Man blir ikke lik Gud med å skikke seg lik verden.
Oppriktige kristne vet dette og lar seg helliggjøre. Helliggjørelse er nødvendig for at vi skal kunne møte herren uten flekk og lyte.
Helliggjørelse koster alt og litt til...dette er vår kamp mot kjødet som også Paulus stred mot hele sin levetid.
Helliggjørelsens mål er at vi skal bli mest mulig lik vår herre Jesus krist.
DHÅ er vår pant på at vi er frelst, men det stopper ikke der, han må også få alle fullmakter til å forme oss slik at vi også blir mest mulig lik troens opphavsmann og fullender.

2.kor.7.1 Mine kjære, når vi har disse løftene, så la oss rense oss for all urenhet på kropp og sjel og fullføre vår helliggjørelse i ærefrykt for Gud.

Hebr.12.14 Streb etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren