torsdag, november 30, 2017

En kvinne som løftet frem kvinnens tjeneste i kirken

Kirken har fostret mange sterke kvinner. Det kjenner jeg djup takknemlighet for. Hva skulle vi gjort uten dem? Søndag var det ganske nøyaktig 110 år siden Elisabeth Behr-Sigel ble født. Hun var en av de ledende skikkelsene i det som er blitt kalt den ortodokse teologiens gullalder i vest.

Elisabeth Behr-Sigel ble født i 1907 i Alsace, som på den tiden var en av del av Det tyske riket. Faren var en protestantisk kristen, moren jøde. Et intellektuelt hjem, hvor Elisabeth allerede i ung alder ble en kristen. Hun var en av de aller første kvinnene som studerte teologi ved universitetet i Strasbourg.

Frankrike hadde en spesiell tiltrekningskraft på russere som flyktet fra den kommunistiske maktovertagelsen i Russland. Paris ble et sentrum for ledende ortodokse intellektuelle. Og Elisabeth Behr-Sigel skulle komme i kontakt med flere av dem, som hver å sin måte skulle forme hennes liv. Jeg kan nevne tre ved navn: Nikolaj Berdjajev, russisk idehistoriker, som blant annet har skrevet en fremragende biografi om Fjodor Dostojevskij, Sergius Bulgakov, russisk-ortodoks teolog, og fader Lev Gilett - han som har skrevet bøker under pseudonymet 'en munk fra Østkirken'. I mer enn 60 år pleide de et nært vennskap. Elisabeth Behr-Sigel skulle da også skrive en biografi om denne prestmunken.

Men vi må ikke glemme vennskapet med Maria Skobstova, som drev kanskje en av de mest spennende kommunitetene i Paris i sin tid, som var en møteplass for intellektuelle, en trygg havn for prostituerte og suppekjøkken for de fattige. I tillegg var denne kommuniteten et tilfluktssted for jøder, ikke minst jødiske barn, under 2.verdenskrig. Moder Maria ble arrestert og sendt til den fryktede konsentrasjonsleiren Ravensbrück hvor hun ble henrettet.

Elisabeth Behr-Sigel overlevde krigen. Hun kom med djuppløyende refleksjoner om kvinnens tjeneste i kirken. Etter at hennes mann, Andre Behr, døde i 1968, flyttet hun til Paris og bodde i en bitteliten leilighet. Hun reiste mye og deltok med foredrag på flere teologiske konferanser og seminarer. Elisabeth Behr-Sigel var aktiv helt frem til sin død 26.november 2005.

Ingen kommentarer: