onsdag, november 15, 2017

Til minne om Jesus og de hellige

"Å tilhøre de helliges samfunn handler om å ha bånd til alle mennesker som forvandles av Jesu Ånd. Disse bånd er djupe og inderlige. De som har levd som Jesu brødre og søstre fortsetter å leve i oss selv om de døde, akkurat som Jesus fortsetter å leve i oss selv om Han døde.

Vi lever våre liv til minne om Jesus og de hellige, og dette minnet er levende. Jesus og Hans hellige finnes med i vår aller djupeste kunnskap om Gud. De inspirerer oss, viser oss veien og gir oss håp. De er med i den stadige forvandlingen vi lever i. Ja, vi bærer dem i våre hjerter,  holder dem levende og lar dem være med i det vi gjør."

- Henri Nouwen i Bread for the Journey. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: