lørdag, desember 30, 2017

Sann Gud - og sant menneske

Når jeg leser uttalelser fra enkelte av dagens teologer og lekfolk, er jeg glad for at det finnes teologer og lekfolk som har levd noen år før oss!

Når teologer og bibellærere ikke lenger klarer å svare for seg når de blir spurt om hvem Jesus er, så sier det ikke så rent lite om hvor forvirret tiden vi lever i er.

Er Kristus Gud, spør en retorisk. Det er retorisk fordi svaret allerede er gitt! Den blendende vakre prologen til evangeliet etter Johannes begynner med disse ordene: "I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet VAR GUD." (Joh 1,1) Mer trengs egentlig ikke, men når Bibelen for flere i dag ikke lenger er Guds ord, og man heller lytter til sine egne følelser så kan man jo få seg til å tro hva som helst.

Biskopene og teologene som kom sammen til kirkemøtet i Nikea i 325 og i Konstantinopel i 381 forfattet det som har fått navnet 'Nikenum', Den nikenske trosbekjennelsen. Der heter det om Kristus:

"Jeg tror på ... én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, født av Faderen før alle tider, Lys av Lys, sann Gud av sann Gud, født og ikke skapt, av samme vesen som Faderen. Ved Ham er alt blitt til. For oss mennesker og for vår frelses skyld kom Han ned fra himlene og ble kjød av Den Hellige Ånd og Jomfru Maria og ble menneske ..."

Dette er klassisk kristen tro. Den samsvarer fullstendig med Bibelen. I stedet for å surre med sine egne teorier og skape enda mer forvirring bør man ta seg tid til å studere kildene. I turbulente tider som vår har kirkens menn tenkt, bedt og besluttet, så slipper vi å rote det til. I den første kristne tiden sto det kamp om kristologien, men kirken landet det hele i det som er blitt en felles kristen tro. Vi lever i en tid hvor så den ene etter den andre oppkaster seg til å være bibellærde og etterlater seg enda flere forvirrede kristne. La oss ikke bidra til mer forvirring, la oss hjelpe hverandre til klarhet.

"I inkarnasjonen steg den evige og tidløse Gud inn i tiden og historien og ble menneske for å kunne forene menneskeslekten enda en gang med seg selv som hodet," skriver Kyrill av Aleksandria. Kristus er Gud kommet i kjød, 100 sann Gud og 100 prosent sant menneske. La oss holde fast på dette, og ikke la oss drive med av alle disse lærdomsvindene som farer over jorden i dag.

Ingen kommentarer: