mandag, desember 25, 2017

Herreveldet er lagt på Hans skulder

Det er en del av en messiansk profeti som er blitt mitt ord for denne julehøytiden. Jeg har delt det i noen av mine julehilsener. Av og til er det slik at et ord fra Bibelen begynner å leve sitt eget liv inne i oss, og dette er et slikt ord. Det er hentet fra profeten Jesaja:

'For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. HERREVELDET ER PÅ HANS SKULDER.' (Jes 9,6)

Dette gir meg et slikt HÅP. Vi omgis av så mye frykt. Så mye uro. Det er naturkatastofer, det er krig og trusler om krig, det er opprustning, forfallet og frafallet er stort. Det er lett å gripes av fortvilelsen når hav og brenninger bruser.

Men det er ikke denne verdens herskere eller politikerne som får det siste ordet. Det ordet ble gitt til et barn. På dette barnets skuldre ble HERREVELDET lagt! Barnet ble mann, led og døde og sto opp igjen og sitter nå ved Fars høyre hånd og alle Hans fiender vil en dag måtte bøye kne for Ham som er Kongernes Konge og Herrenes Herre.

Det er for denne kongen jeg har bøyd kne og gitt min lojalitet. Jeg har sluttet meg til Hans rekker. Det er Hans seiersbanner jeg marsjerer under. Og jeg beveger meg i retning av 2018 med stor tillit til han som er Commander in Chief.

Ingen kommentarer: