onsdag, desember 27, 2017

Martin Luther - rebell i en brytningstid

Selvsagt er jeg ikke alene om å ha et ambivalent forhold til Martin Luther, og det har ikke endret seg etter å ha lest Heinz Schilling's moumentale biografi: Martin Luther - rebell i en brytningstid, utgitt på Vårt Land forlag. Men om man skal forsøke å forstå denne ubegripelige reformatoren litt bedre, kommer man ikke utenom denn mursteinen av en bok på 698 sider i ganske stort format.

Og det bør vi jo. Luther har på godt og på vondt preget oss selv 500 år etter Reformasjonen - i hvert fall vi som bor her i Norge og er blitt oppflasket med lutherdommen. Både dens sterke og positive sider, men også undertrykkende for alle de som har ment noe annet enn den statsbærende religionen.

Men bevaremegvel - vi kommer jo ikke utenom den godeste Luther! For vi har mye å takke ham for. Han oppfant jo ikke evangeliet, slik enkelte lutheranere i deres store hyllest av stjernen, nærmest synes å mene. Noen mener derimot at han gjenoppdaget det. Det er kanskje også for store ord, for evangeliet finnes jo både i Den romersk-katolske kirken og i de før-reformatoriske bevegelsene som var morgengryet for den Reformasjon, som ikke bare kom med Luther, men også Calvin, Zwingli og det som er kalt reformasjonens tredje gren: den radikale døperbevegelsen. Riktigere er vel å si at Gud åpnet Luthers øyne så han fikk lys over rettferdiggjørelsen.

Historikeren Heinz Schilling har gjort en formiddabel jobb. Her er i grunnen alt du kan tenke deg: et vell av kunnskap, innsikt, god vurderingsevne, kritiske bemerkninger, et levende språk, til tider spenning. Man blir rent revet med. Her foldes stormaktsintrigene ut. Her er paver, bønder, herskere, prelater, konger i skjønn forening. Det eneste jeg savner - som jeg gjør med andre biografier - er en større forståelse for døperbevegelsen og forfølgelsen av dette som altså er kalt reformasjonens tredje gren. Vel skriver Schilling om Müntzer, men de fleste forskere er i dag enige om at han slett ikke representerte anabaptistene. De vedsto seg ikke ham. Mens Müntzer var voldelig, var et av kjennetegnene på den anabaptistiske bevegelsen at den var ikke-voldelig.

For all ettertid kommer vi likevel ikke utenom Heinz Schilling om noen vil lese seg opp på Luther og forstå både ham og Reformasjonen. Om det er verd å bruke de timene og dagene det tar å lese 698 sider? Absolutt. Du er litt klokere etterpå. Og faktisk litt mer takknemlig. For hva du eier i Kristus!

Heinz Schilling:
Martin Luther
- rebell i en brytningstid
Vårt Land forlag 2016
449 kr

Ingen kommentarer: