tirsdag, desember 26, 2017

Russland: 70 nye menighetsplantinger de neste fem årene

70 nye menighetsplantinger de neste fem årene. Det er målsetningen til Den russiske baptistunionen.

Det kom frem når Den russiske baptistunionen innbød til misjonskonferansen 'Multipliser!' i Moskva i begynnelsen på denne måneden. Konferansen samlet over 600 deltagere og de kom fra hele det vedlige russiske riket, og fra Hvite-Russland. En rekke utenlandske gjester deltok også. De representerte blant annet Billy Graham Association, Lausanne Movement, Sørstatsbaptistene og SEND International. Det kom gjester også fra Norge, Cuba, Ghana, Tyskland, Jamaica, Japan, New Zealand, Polen, Syria og USA.

Det finnes 12 etniske folkegrupper i Russland som fremdeles regnes som unådde. Målet er å oversette Bibelen, eller deler av den, til disse språkene og plante menigheter blant dem.

Det har vært knyttet mye spenning til den nye religionsloven som ble vedtatt for to år siden. Den har ført til at flere kristne utenlandske borgere er blitt fengslet og senere utvist fra Russland. Russiske kristne er også blitt innbrakt til politiavhør og i enkelte tilfeller bøtelagt. Den advokat fra Omsk, som er baptist, hadde et eget seminar på konferansen, hvor han oppmuntret russiske baptistpastorer til å sette seg inn i loven. Det finnes visse muligheter for å holde husmøter og det finnes visse muligheter for å distribuere kristen litteratur. Et av kriteriene er at det må være en autorisert kristen organisasjon som står bak. Autorisasjonen må foretas av russiske myndigheter.

Billedtekst: Fra misjonskonferansen i Moskva tidligere denne måneden. Foto: Daniel Trusiewicz

Ingen kommentarer: