fredag, desember 29, 2017

Forbedere etterlyses snarest!

Jeg etterlyser forbedere! Om Gud kaller deg, ta kontakt med meg snarest via min epostadresse.

Dette handler om et svært viktig forbønnsoppdrag, og vi trenger noen menn eller kvinner, som kan bruke av sin tid noen dager fremover og stå sammen med oss i bønn.

Vi står midt oppe i en virkelig åndelig strid. Hva det dreier seg om kan jeg på nåværende tidspunkt ikke dele, annet enn med de som melder seg til å stå sammen med oss.

Det haster.

Skriv til meg: bjornolav58@gmail.com

Ingen kommentarer: