onsdag, desember 27, 2017

Larry Christenson er hjemme hos Herren

Larry Christenson sovnet stille inn i går. En stor blødning i hjernen etter et fall på lille-jualften førte til at han falt i koma og han kom seg aldri igjen.
Med Larry Christenson er en av de mest markante skikkelsene i den karismatiske bevegelsen borte. Hans varme Kristus-forkynnelse fikk berøre tusenvis av mennesker, og hans dåp i Den Hellige Ånd skapte tørst og lengsel og hans lettfattelige undervisning om hvordan andre kunne få motta Åndens gave, førte mange inn i et djupere liv med Gud.
Helt til det siste - i en alder av 89 år - var han aktiv i tjenesten.
Jeg skrev dette om Larry Christenson for få dager siden:
"Larry Christenson er her i Norge kanskje mest kjent for boken: 'Den kristne familien', hvor han uredd løftet frem det bibelske synet på familien. Han har også vært en stor inspirasjonskilde for flere av de som har vært knyttet til Oase-bevegelsen. I 22 år var Larry Christenson prest for Trinity San Pedro, USA, og er en av de mest prominente lederne innen den karismatiske fornyelsesbevegelsen verden over. Han er kjent som en konservativ bibeltro lutheraner, med et stort hjerte for alt Guds folk. Fra 1983 og frem til 1995 ledet han International Lutheran Renewal Center, og er en mye brukt taler på store internasjonale konferanser."

Larry Christenson fikk sette djupe spor i livene til mennesker som Jens-Petter Jørgensen og Trond Løberg, begge lutherske prester som har hatt og fremdeles har stor betydning for Guds rike her i Norge og i mange andre nasjoner, Men han berørte også mange andre nordmenns liv, meg selv inkludert.
La oss huske den nærmeste familien, og spesielt hans kone, Nordis (bildet), i våre forbønner.

Ingen kommentarer: