tirsdag, august 24, 2021

Om å gå glipp av det viktigste


 "Det som står på spill er i siste instans det hellige, det innerste i oss." 

Jeg har levd med den setningen noen dager nå. Dvelt ved den. Så mye stjeler vår oppmerksomhet, og det gode kan bli det aller bestes fiende. Vi kan ha aldeles rett, og likevel ta grundig feil. Fremfor alt annet må vi derfor ta vare på det indre rommet, der ånden vår har sin bolig i sjelen. Sann åndelighet er den viktigste roten til integriteten.

Det er mulig å bli så opptatt av å tyde tidens tegn, at man mister Tegnet. Vi kan bli så opptatt av nåde, at vi går glipp av Nåden. Vi kan bli så opptatt av læren, at vi ikke blir kjent med Læreren. 

Når alt kommer til alt, hva er det viktigste?

Den første kjærligheten!

"Men dette har jeg imot deg: Du har forlatt din første kjærlighet." (Jesus i Åp 2,4)

Uten den første kjærligheten blir alt bare ord og ytre former. 

Ta vare på ditt indre liv.

Ingen kommentarer: