fredag, august 27, 2021

Nærmere 70 kristenledere oppfordrer til bønn før valget


Etter initiativ fra Nasjonalt bønneråd oppfordrer nærmere 70 kristenledere til bønn foran stortingsvalget:

Vi er takknemlige for å bo i et velfungerende demokrati, med fred og velstand. Vår bønn er at Gud må få sin vei med vår nasjon. Paulus formaner oss spesielt å “be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt”. (1. Tim 2,2). Vår oppfordring er derfor: Gå sammen i bygd og by og be for landet de siste ukene frem mot valgdagen 13. september!    

Vi ber for alle som stiller til valg. Vi ber også for medias rolle i videreformidlingen av valgkampen. Må det bli en redelig og respektfull tone mellom kandidatene, og må velgerne få et sant bilde av hva hvert parti står for.

Vi ber for selve demokratiet, at ytringsfrihet og meningsmangfold skal ha gode kår, og at folket ser verdien av å bruke stemmeretten. Vi ber om rom for ulike livssyn, inkludert kristen tro i den offentlige debatten. Må vi få ekte toleranse og et oppgjør med alle former for rasisme og antisemittisme.

Vi ber om politikere som er motivert av nestekjærlighet og rettferdighet. La oss få en regjering som gir folk hjelp til å leve og som forsvarer livets ukrenkelighet, enten det gjelder spørsmål om bioteknologi, ufødte barn, gamle eller syke.

Vi ber om politikk som styrker familiene, så barna kan få oppleve det nære fellesskap med mor og far. Vi ber om et valgresultat som fremmer en god oppvekst for barn og unge, og forsterker bekjempelse av vold og overgrep.

Vi ber om politikere med visdom og dømmekraft som tenker langsiktig og forvalter landets naturgitte ressurser godt. La oss se gründerskap og innovasjon av nyttige produkter og tjenester som både skaper arbeidsplasser og samtidig bygger samfunnet, slik haugianerne gjorde. 

Vi ber om politikere som bidrar til god mottakelse av innflyttere til landet og beskyttelse og hjelp til mennesker i andre deler av verden; fattige, flyktninger, fanger og forfulgte. Vi ber om politikk som bidrar til rettferdige og fredelige løsninger på konflikter, og vi ber om fred for Norges grenser.

Alv Magnus
Alexander Mentzoni
Andreas Nordli
Anita Thrana
Anne Christiansen
Anne Lise Søvde Valle
Arne Borgersen
Arnfinn Clementsen
Arnt Jakob Holvik
Asbjørn Simonnes
Benedicte Mella

Bertil Andersson

Birger Wroldsen
Bjørn Bjørnø
Bjørn Olav Hanssen
Dag Øyvind Juliussen
David Haddeland
Egil Elling Ellingsen
Einar Ekerhovd
Eivind Arnevåg
Elin Linde Fagerbakke
Elisabeth Mork
Erik Furnes

Erling Thu

Geir Fagerbakke
Geir Morten Rogstad
Grete Jarlesdatter Vangstad
Gunnar Brudeli
Gøran Byberg
Halvor Lindal
Hanne Eliassen
Hans Kristian Skaar
Håkon Fagervik
Ingjerd Breian Hedberg
Jens Kåre Lindal
Jarle Haugland

Jarle Skullerud

Jo Hedberg
Joakim Magnus
John Malvin Eriksen
Jon Steinar Kjøllesdal
Jørgen Aass
Kjetil Vestel Haga
Kristoffer Stokke
Lars Christian Gjerlaug
Leif J. Johannessen
Linda Askeland
Linn Myhr

Noralv Askeland

Per Bardley
Per Arne Gjerde
Randi Anne Skårdal
Rolf Ekenes
Rolf Gunnar Heitmann
Rolf Kjøde
Runar Byberg
Sten Sørensen
Stephan Christiansen
Svein Granerud
Søster Mirafora

Terje Aadne

Terje Dahle
Tarjei Cyvin
Therese Egebakken
Tone Baller
Trond Løberg
Øivind Augland
Øystein Gjerme
Øystein Hilleren
Øyvind Haraldseid

Øyvind Åsland 

Ingen kommentarer: