onsdag, august 18, 2021

Hvordan be for Afghanistan

Førstehåndsinnsikt fra noen hvis organisasjon må være anonym av åpenbare grunner:

- Frykten i det afghanske folket er ikke så mye det ukjente, men det kjente: et brutalt regime der dagliglivet er fylt med uutholdelig spenning: regelmessige offentlige henrettelser, undertrykkelse av kvinner, frykt for at noen fra Taliban banker på døra.

For lenge har mennesker i Afghanistan lett etter å bli reddet av vestlige makter. Vel, det har ikke fungert. Det mislyktes spektakulært. Vi trenger våre brødre og søstre i den globale kirken til å ta åndelig ansvar og stå sammen med oss i bønn."

La oss raskt løfte våre bønner til himmelen for:

1. Den afghanske kirken. Beskyttelse, fred og mot for våre brødre og søstre i Kristus som er forståelig nok livredde. La oss be om at de skal oppleve at Herren vandrer med dem og blant dem og sier: “Vær ikke redd, du lille flokk! For det er deres Fars gode vilje å gi dere riket.” (Lukas 12:32)

2. Politiske og humanitære løsninger for det store antallet afghanske flyktninger, vanlige mennesker ble plutselig fordrevet fra hjemmene sine av terroren til Taliban. Måtte de oppdage at “Herren er god, et høyborg på trengelsens dag, og han kjenner de som søker tilflukt til ham.” (Nahum 1: 7)

3. Visdom for verdens ledere når de prøver å svare diplomatisk, og bygger en viktig internasjonal konsensus for fred. "Hos meg er råd og frelsende visdom. Jeg er selve forstanden, meg tilhører styrken. Ved meg regjerer konger, og herskerne styrer rettferdig." (Ord 8,14-15)

- Pete Grieg, leder for bønnebevegelsen 24/7

Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Illustrasjonsbilde.

Ingen kommentarer: