tirsdag, august 17, 2021

En bønn for medvandrere av Henri Nouwen


 Kjære Gud,

Når du drar meg stadig djupere inn i hjertet ditt, oppdager jeg at mine medvandrere på reisen er kvinner og menn som er elsket av deg like fullt og like intimt som jeg er. I ditt medfølende hjerte er det et sted for dem alle. Ingen er ekskludert.

Gi meg en andel i din medfølelse, kjære Gud, slik at din ubegrensede kjærlighet kan bli synlig på den måten jeg elsker mine brødre og søstre.

Amen.

- Henri Nouwen/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: