søndag, desember 12, 2021

Å være den minste av alle


"Jeg var hos dere i svakhet, under stor frykt og beven, og min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med Ånds  og krafts bevis, for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft." (1.Kor 2,3-5)

Hvis livet til vår Herre skal sees gjennom våre liv, er det en reduksjon av alle menneskelige evner som først må finne sted.

"Han fremsatte en annen lignelse for dem og sa: Himlenes rike er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren sin. Det er mindre enn noe annet frø, men når det vokser opp, er det større enn hagevekstene og blir til et tre, slik at fuglene under himmelen kommer og bygger rede i greinene." (Matt 13,31-32)

Siden det er det "minste" av alle frø, er dette sennepsfrøet, som sammenlignes med Himmelriket, så lite at det naturlige øyet knapt kan se det. At Guds rike er som det minste frø, forteller oss at det ikke er "hvor mye" vi har som er viktig, men snarere hva vi "gjør" med det vi har.

"Men den som blir sådd i den gode jord, det er den som hører ordet og forstår det. Han bærer frukt, og en gir hundre foll, en seksti foll, en tretti foll." (Matt 13, 23)

Dette "frøet" som er sådd i oss er vårt potensial, eller det vi er i stand til å bli (god jord). Alt Herren ser etter og trenger er vår «villighet» eller hjertelydighet.

"Dersom dere er villige og hører, skal dere ete landets gode ting." (Jes 1,19)

Når dette sennepsfrøet dyrkes, blir det det største blant urter. Denne urten er "medisinsk" og verdien mottas først etter at den er knust eller malt. Dette gjelder de "gode gjerningene" i Efeserne 2:10. Disse "gode gjerningene" refererer til metoden, eller prosessen som Herren bruker for å redusere vårt selvliv til null, og produsere i oss det han kan bruke til sine formål.

Å bli "medisinsk" betyr at vi har kommet til slutten av all søken etter selvtilfredshet og tilfredsstillelse. I stedet har vi underkastet oss Herrens vilje og hensikter, og vi lever til fordel for andre. Det er ikke lett for noen av oss å gi fra oss retten til egen livserfaring – å kunne gå og gjøre som vi ønsker. For at dette skal skje, må vi gå gjennom alvorlige omganger, akkurat som denne "urten" males og kokes for å bli medisinsk.

"For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem." (Ef 2,10)

Å være "hans utførelse" (produktet som han produserer) betyr at vi har gitt Herren rett og tillatelse til å produsere i oss evnen til å frigjøre åndelig liv til en annen, gjennom salvet formidling. Akkurat som Jesus ga seg selv for oss, skal vi også gi oss selv for andre.

"Når det vokser, er det den største blant urter, og blir et tre." En urt er en busk. Gjennom guddommelig inngripen har denne urten nå blitt et tre. Å bli endret fra en urt til et tre er en "mutasjon", en transformasjon fra ett rike av å være til et høyere rike av åndelig liv. Bare Herren kan gjøre dette. En mutasjon fra ett rike til et annet har aldri skjedd i naturen. For eksempel, en stein som blir et levende tre, eller en kristen som blir en del av hans brud.

Denne transformasjonen fra å være en urt til å være et tre er resultatet av de "gode gjerningene" - tingene (verktøyene) som Herren vil bruke for å oppnå sin hensikt i oss. Vi trenger ganske enkelt å legge oss selv i Herrens hender og gi ham tillatelse til å gjøre det som måtte være nødvendig for å få oss til å bli det han ønsker (hans brud). For en person som er underkastet og forpliktet, er det ikke noe som heter sekulær eller åndelig. Alt i livene våre blir viktig og har en hensikt.

Som verdien av en urt er et resultat av at den blir malt eller pulverisert, slik blir vi også reist opp til å herske gjennom Hans handlinger og prosesser. Derfor må det være overgangsavtaler for å fjerne alt som er relatert til vårt selvliv. Først da kan manifestasjonen av Guds regjering sees gjennom oss som en rettferdig regjering. Det vil kreve disse "gode gjerningene" for å forvandle "urten" (oss) til dette endetidsvitnet.

Hvis vi har blitt dette treet, vil vi bli plantet ved Livets elv med direkte kontakt med Jesus, Livets tre. Vi vil ha all slags frukt for helbredelse av nasjonene, og det vil være i oss en stabilitet og styrke som andre kan stole på og stole på.

Her vil vi motta fra ham, og vi vil ha "liv" (guddommelig substans) å gi til andre. Når vi blir dette treet, vil andre (fugler) komme og overnatte i grenene av vår erfaring (vårt personlige forhold og vandring med Herren). De åndelig unge, de trengende, de redde, alle de som trenger helbredelse – disse vil alle komme og overnatte i grenene av vår åndelige livserfaring, fordi de føler at vi har noe å gi.

På dette nåværende tidspunkt har Herren intensivert prosessen med å gjøre et folk klart. Når "urten" - som vi nå er, har blitt et "livets tre" (Hans liv blir åpenbart gjennom våre liv), vil vi ha blitt det som Herren ønsket at vi skulle være.

Det er blitt sagt at hvis vi har "godene" (Guds substans i oss), vil andre finne oss og komme for å bo i grenene av vår erfaring.

«Jeg elsker dem som elsker Meg; og de som søker Meg, skal finne Meg... derfor gir jeg dem som elsker meg, sann rikdom til arv, jeg fyller forrådmmene deres.» Ordspråkene 8:17, 21

Denne "substansen" er selve livet til vår Herre gitt til våre liv, og deretter gjennom oss inn i andres liv.

«Han gir kraft (stoff) til de svake; og for dem som ikke har makt, øker han styrke. Selv ungdommene skal bli trette og trette, og de unge mennene skal falle helt. Men de som venter på Herren, skal få ny styrke. de skal stige opp med vinger som ørner; de skal løpe og ikke bli trette; og de skal gå og ikke trette." Jesaja 40:29-31

Vi kan ikke gi det vi ikke har.

For å motta, må vi tilbringe tid i hans nærhet og la «frøet» til hans evige hensikt plantes i oss.

- Wade Taylor (bildet). Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: