tirsdag, desember 21, 2021

Når bøtelegges eller fengsles norske kristne for å sitere Bibelen?


Året 2022 har så vidt begynt når trosfriheten settes på prøve i Finland når rettssaken mot parlamentsmedlemmet Päivi Räsänen, som jeg har skrevet om på bloggen min en rekke ganger, lenge før det ble en sak i media, tar til. Den kan bli skjebnesvanger, ikke bare for Räsänen, men for bibeltroende i hele Norden. Päivi Räsänen står tiltalt for å fremme hat hat mot en 'folkegruppe' (les: homofile) - ved å lese fra Bibelen.

I 26 år har 62 åringen representert Kristendemokratene i det finske parlamentet, blant annet som innenriksminister i regjeringen til Jyrki Katainen (2011-2015). Päivi Räsänen er uttdannet lege, fembarnsmor og bestemor, og en tydelig bibeltroende konservativ kristen. Blant annet har hun vært en tydelig Ja-til-livet tilhenger. Det er tydelig at det ikke er plass for slike i et stadig mer sekularisert Finland. Ei heller Norden. Det hører med til historien at Räsänen er prestefrue. 

Saken mot Päivi Räsänen startet i kjølvannet av Helsinki Pride i juni 2019. Det finske parlamentsmedlemmet, som også har vært talsmann for Kristendemokratene, vlle opprørt når Den lutherske kirken i Finland ga sin støtte til festivalen. På Twitter delte hun sine tanker om hvordan en kirke kunne støtte det Bibelen kaller synd, og siterer hun ordene fra Rom 1 om homofili. Så går det to måneder. Da melder en privatperson henne til politiet for hatkriminalitet.

Det finske parlamentsmedlemmet innkalles så til en rekke politiavhør, og etter hvert tas det ut tiltale mot Päivi Ränänen. Hun tiltales for innholdet av Twittermeldingen, for innholdet i et hefte hun skrev om det kristne familiesynet som ble utgitt i 2004 - med tittelen: Til mann og kvinne skapte han dem - og for ting hun sa i forbindelse med et radiointervju i 2019. Blir hun domfelt for dette er strafferammen bøter eller inntil to års fengsel.

Saken har fått stor internasjonal oppmerksomhet.

Rettsaken mot Päivi Räsänen har en norsk parallell: Klepp-saken.

Som kjent stemte politikerne i Klepp kommune for å frata de kristne foreningene i kommunen kommunal kulturstøtte fordi de står for det bibelske synet på ekteskapet. Et syn som helt opp til vår egen tid har vært selvsagt i hele den siviliserte verden. Norges nye kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, som selv er homofil, kom raskt på banen, og sa i følge Jærbladet: "Jeg ønsker naturligvis velkommen alle tiltak for å forhindre ekskludering og annen forskjellsbehandling på grunn av forhold som kjønn, seksuell orientering og etnisitet."

Hvor ble det av tros- og samvittighetsfriheten?

En av de store utfordringene med å leve i et stadig mer sekularisert samfunn - som det finske og det notske - er at mange mennesker, ikke minst mennesker med stor makt og innflytelse - les: politikere og influensere, mangler elementær forståelse for hva det betyr å ha en religiøs overbevisning.

Derfor er det bare et tidsspørsmål før vi får den første norske Räsänen-sak, og en konservativ kristen bøtelegges og fengsles for å ha sitert Bibelen. 

Billedtekst: Päivi Räsänen. Foto: Wikipedia.

Ingen kommentarer: