torsdag, desember 02, 2021

Et oppmuntrende ord til alle som er slitne og opplever utfordrende tider

Det er lenge siden jeg har lest et mer oppløftende ord enn dette. Artikkelen er skrevet av Nate Johnston, og oversatt av meg:

"Jeg var i tilbedelse da jeg kjente Guds Ånd komme voldsomt over meg. Det kom som en reaksjon fra himmelen som grep inn midt i det som så ut som toppen av mange menneskers krise og personlige kamper.

Når jeg lurte på hvem jeg følte dette for, så jeg en enorm flerfelts motorvei med mange biler som reiste på den. Jeg visste umiddelbart at dette var pionerene, nomadene og forløperne til denne sesongen som gikk ut av komfortsonen for å følge Guds ledelse.

ET TRE ÅRS TIDS-VINDU

Da jeg så bilene, følte jeg at jeg kikket inn i en tidslinje hvor kallet til disse pionerene kallet hadde intensivert og blitt veldig reelt, de kostbare trinnene, den håndgripelige risikoen og bevegelsen fremover inn i det ukjente forvanlede livet. 

Jeg så en kalender foran meg og jeg så de lange reisene mange hadde begitt seg ut på, men jeg hørte "3 år" og visste at dette var 3 år fra 2018 til nå hvor kallet hadde blitt veldig reelt og trostrinnene ble mer som troshopp og en rekke troshopp siden den gang.

Det jeg fornemmet var at denne treårsperioden var som en trykkoker, full av prøving og feiling, giganter i landet, testing, styrketrening, og følelsen av ikke å være nærmere målstreken enn da de startet.

Disse pionerene hadde levd en livsstil med troshopp for denne tiden uten pusterom eller pause fra reisen med ekstrem risiko og hadde lagt ned alt for Herren og nå i 2021 var de kommet til et sted med spenning. Et sted hvor de enten er knust eller de opplever gjennombrudd.

Mange startet med undring, spenning og eventyr, men i stedet for overnaturlige utfall og oppfyllelse hadde de opplevd forsinkelser, tap, uoppfylte lengsler og lukkede dører.

Så så jeg månedene mars – juli og hvordan det i disse månedene var et kokepunkt som var nådd i en ånd full av enda ytterligere økt motgang, stoppskilt og det overveldende presset av å gi opp. Da hørte jeg Herren tale:

"JEG GIR ØYNE Å SE MED!"

«Ser du denne sesongen for hva den egentlig er? Kan du se bortenfor røyken og tåken for å se hva som virkelig utspiller seg?»

"Ser du døren til håp eller døren til død og endelighet?"

"Ser du spenningen og smerten eller fødselen til det som skjer?"

"Akkurat nå forløser jeg troens øyne for å se dette øyeblikket slik jeg ser det, slik at de som følger det uvanlige løftet ikke mister håpet!"

"Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de sm ikke har håp." (1.Tess 4,13)

I GJENNOMSITTETS FLASKEHALS 

Realiteten er at vi befinner oss i et øyeblikk med ekstrem spenning akkurat nå mellom håpløsheten og det utsatte håpet fienden vil at du skal kjøpe deg inn i og det nye håpet Gud åpenbarer.

Vi er i spennet mellom kampen som vi ser rase rundt oss og løftet om Gud og dets oppfyllelse.

Vi er på stedet for ekstrem strid der krigføringen ser ut til å ha økt fordi leveringen er rett rundt hjørnet!

Dette er flaskehalsen til gjennombrudd. Det er der alt du har stått for og alle overgangsstykkene ser ut til å samles til ett øyeblikk. Vi er i det øyeblikket. Har du blikket festet på gjennombruddet eller presset?

SÅKORNET SOM DØR 

Den andre spenningen i dette øyeblikket for pionerer er at vi er i den vanskelige prosessen med "Hvis ikke et såkornet faller i jorden og dør" (Johannes 12:24) hvor mange har opplevd smerten ved døden av det som ikke kom og hva som ikke fungerte.

Du har opplevd sorgen over det som har føltes som en død over drømmer og løfter fordi de har blitt forsinket og ventesesongen har vært knusende.

Det føltes som en sesong med begravelse hvor personlige løfter legges til side og ting du aldri hadde forestilt deg at du måtte si farvel til.

Det har vært en tid da hjertet ditt måtte forene områder med lukkede områder som du har prøvd å holde på og overgi djupe sår til Gud som du har vært sjelesyk over.

Men du har bare sett slutten, men ikke den nye begynnelsen. Du har bare følt smerten ved å gi slipp på den vanskelige veien og ikke den strålende avsløringen som skal finne sted.

Se nå hva som begynner å komme opp fra bakken, fra dødsstedet, fra ditt sted med smertefull sorg og tap. Se hva Gud bringer tilbake til livet. Se hva Han gjør gjennom din overgivelse.

Dette er ikke sluttpionerene, men et overføringssjekkpunkt på veien der du må legge ned smerten, spørsmålene, sorgen, traumene og byrdene du har båret på. De må falle til bakken.

DET FIRE VINDERS OPPSTANNELSESØYEBLIKK

Mange har sagt i denne sesongen "Etter alt jeg har gjort ser det fortsatt tapt ut", men det er noe som kommer som du ikke kan orkestrere eller har forutsett.

Du har gjort det du kan gjøre nå, det er her du ser på at Gud gjør det bare han kan. Du prøvde alt for å holde den gamle tingen i live og puste liv i tørre bein, men til ingen nytte.

Se nå når Guds fire vinder blåser over livet ditt, renser deg, helbreder deg og gjenoppstår noe helt nytt.

Du vil innse at såkornets død var nødvendig for at det nye livet kunne komme frem og begravelsen av det gamle måtte gjøres slik at noe nytt kunne dukke opp.                                                

MULTIPLISERTE SÅKORN OG DEN STORE RESTAURERINGEN

Så hørte jeg Herren si "Nå er det på tide å MULTIPLISERE!" og jeg skjønte at såkornet som døde var for at innhøstingen måtte komme. Velsignelsen Gud ønsket å utøse var i slutten av det som hadde begrensninger.

Det er her du ser det du trofast forvaltet plutselig formere seg og øke rett foran deg. Det er her du ser det du overga bli til noe du ikke kunne ha forestilt deg, og dine små sennepsfrø av tro til å følge Guds ledelse blir solide trær i nasjonene. Det er her det som ser håpløst og tapt og dødt ut plutselig begynner å blomstre og blomstre til noe utover det du noen gang kunne ha sett for deg.

Det kan hende du ikke ser det, og du kan kanskje ikke se hvordan, men Gud kommer til å bruke det som har kommet mot deg for å formere deg. Ordene og anklagene, dommene og baktalelsen blir stengt ned og begravet, og i deres sted sprer Gud frem forløsning og gunst du ikke kunne ha forestilt deg.

"Vil jeg ikke hevne veien bak deg?" sier Herren. «Vil jeg ikke gjenopprette det gresshoppen spiste, det som ble frarøvet deg, og gjøre noe med urett? For akkurat nå bringer jeg gjenopprettelse til huset ditt!»

Jeg hører for noen at dette er "gjøre om"-sesongen din. Der fienden sa at du mislyktes og kastet skam på deg – du kommer til å få et blankt ark og en penn for å skrive denne nye dagen med Herren, skamfri og med håp for fremtiden igjen.

Det er en tid med innvielse for de slagne og slitne, de som har vært gjennom helvetesild og stormer løper til alteret for fersk olje og for oppstandelsesliv for å gjenopplive dem fra den lange veien de har gått og redde dem fra klørne til sammenbrudd og død, som fienden planla for dem. Nei, dette er ikke den dagen. Dette er ikke slutten. Dette er din nye begynnelse i Jesu navn!

ET TROSØYEBLIKK 

Så hørte jeg Herren si "Dette er et kjennetegn på troens øyeblikk", men jeg visste ikke hva det betydde. Et kjennemerke er et stempel som markerer noe av de genuine egenskapene til renhet, og mange har vært gjennom en sesong med blind tro og lydighet, og Gud stempler dem med sitt kjennetegn.

Kjennetegnet er himmelens brennemerke på Guds trofaste som har vært gjennom raffineriets ild og gjennom mørkets dal. Det er merket til de som har navigert i uendelige villmarker, tap, isolasjon, forfølgelse og trykket på til tross for at de bare har sett det motsatte av løftet de hadde trodd på.

Dette er et øyeblikk som jeg tror hele himmelen feirer de som har fortsatt å presse gjennom for familiene sine, selv om reisen har vært tøff og uforsonlig, og det er et øyeblikk med oppgradering og overgang fra å tro til å se og fra å jage til å se.

TROENS FYLDE – DU KOMMER TIL Å SE DEN MED DINE EGNE ØYNE!

Hebreerbrevet 11 er kjent som "Troskapitlet" fordi det taler om heltene, pionerene og forløperne som har gått foran oss. Det var de som flyttet, migrerte og overlot alt på et ord fra Herren, og Gud kaller dem troens helter.

"Ved tro var Abraham lydig da han blekalt, så han dro ut til det stedet han skulle få i arv. Og han dro avsted uten å vite hvor han skulle komme. Ved tro levde han i løftets land som i et fremmed land. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løfte. For han ventet på byen med de faste grunnvoller, den som har Gud til byggmester og skaper. Ved tro fikk også Sara kraft til å bli mor for en ætt, og det til tross for sin høye alder. For hun aktet ham trofast som hadde gitt løftet." (Hebr 11,8-11)

Det som har berørt min ånd for pionerene i dette høydepunktet, er at du er i ferd med å SE oppfyllelsen med dine egne øyne! Folk har kalt deg tåpelig og dum for å holde på utover håpet, men hvorfor holder du på? Fordi Gud har avsatt en sjelden egenskap i deg, en sta tro som ikke kan flyttes selv i tider du ønsket det, og nå vil du se den etablert! Les hva Hebreerne 11:40 sier:

"For Gud hadde på forhånd utsett noe bedre for oss, for at de ikke skulle nå fullendelsen uten oss."

MIGRERENDE PIONERER, VEIEN KOMMER TIL Å VISES

Jeg så at resten av året kom til å bli en skiftende tid for pionerene.

Det er opphørte utfall og beslutninger som vil bli frigitt i denne tiden, og sentral beslutningstaking åpenbaring og innsikt som vil komme som er nødvendig for å vite hvordan man skal bevege seg og når man skal bevege seg.

Det vil være den endelige forløsningen av forsinkede lover og byråkrati som vil bli låst opp, og det vil være smutthull og måter å gå videre på i områder som har sett stengt ut.

Konvergensen av motgang og løfter samtidig kommer til å produsere ikke bare en ny begynnelse og vei fremover, men et gjennombrudd som kommer til å være som en sonisk boom som renser luften og legger veien bak deg.

Disse månedene vil være svært viktige skiftende måneder for de som fortsatt lever i luften og ikke har visst hvor de skal slå seg ned og plante.

Nomader og vandrere spenner seg opp bare litt lenger fordi all overgangen din ikke har vært forgjeves, men dette er tiden da Gud vil lede deg til landet du vil være i stand til å legge ned alle dine bevegelser frem og tilbake og slå rot. Gi ham frustrasjonen over å ikke høre til i løpet av de neste månedene og smerten av å føle seg ikke forankret i denne prosessen fordi du blir ført til din Nexus.

Dette er stedet hvor alt du har forvaltet vil begynne å utfolde seg og bygges.

Krigen mot deg i dette konvergensøyeblikket er å få deg til å stenge ned i stedet for å forfølge de siste stadiene av dette store eventyret med Gud. Men motstå det! Fortsett fremover!

Det er her migrasjonen begynner å øke fordi Gud beveger deg i posisjon for denne fasen av reisen din.

Det er her Gud åpner veien der hvis du føler at det ikke har vært noen vei fremover og ingen klarhet og retning.

Selv akkurat nå mens du leser dette ber jeg om at kart skal åpnes i ånden og at du skal se det du har vært for overskyet til å se. Jeg ber om at du plutselig vil motta GPS-navigasjon til dette stedet Gud har forberedt for deg.

MULTIPLERING AV BEVEGELSER OG VISJONSPLANER FOR NESTE NIVÅ

I månedene som kommer kommer Gud til å berøre deg på en måte du ikke har følt på mange år. Det vil føles som om en elv begynner å svelle og bryte hjertets bredder, og du vil ikke være i stand til å holde den oppe.

Det vil være som en frisk mektig bølge som bryter på innsiden av deg som du ikke kan holde tilbake eller skjule. Det er bølgen av Guds Ånd som han ga deg i begynnelsen av denne reisen å løpe med. En gang bare en liten dønning nå gjennom agitasjon og prosessen har blitt en formidabel kraft for kongeriket.

Det er din bevegelse. Kanskje liten og ubetydelig i begynnelsen, men det bygger seg opp og noe har endret seg i kampen. Bevegelsen din har også multiplisert seg, og snart vil du se den påvirke jorden offentlig og globalt og gå utover det du kunne ha gjort med den.

Dine rå tro trinn har produsert dette. Å følge Jesus har skapt dette.

Du sa ja, og Han tømte himmelens skåler over det, og nå vil du se det som har sett skjult og tåpelig ut for verden, bli en mektig gigant for himmelriket.

Bevegelsen din er i ferd med å MULTIPLISERE..

Selv nå, Gud, laster vi ned nye planer, ny visjon for det, og etablerer forbindelser og veier du ikke kunne ha orkestrert. Snart kommer det til å sprenge breddene, og du må vite hva du skal gjøre med det fordi Gud vet at han kan stole på deg med det.

Som et puslespill bruker Gud deg som en viktig aktør og brikke for denne historiens tid og for innhøstingen. Snart vil du og andre se hele bildet og målestokken for hvordan dette ser ut.

Du flyttet en gang lydig med den, men du er i ferd med å flytte med den strategisk. Du så det en gang som en overflod av din tilbedelse, men snart vil du se at din tilbedelse har skapt en apostolisk bevegelse som kommer til å påvirke nasjoner.

Gjør deg klar for nye nedlastinger og visjoner som vil konfrontere de utdaterte metodene og begynner å utdatere måtene du opererer på. Gud gir deg byggeplanene for de neste 5 årene og visjoner som vil kreve enda et stort trossteg for å gå inn i det. Men det er allerede i deg og Gud har allerede ryddet veien.

Pionerer, dette er du født til. Du er ikke alene. Fortsett å vandre fremover fordi livet ditt vil være et tegn og et under på Guds godhet for alle som ser."

Ingen kommentarer: