fredag, desember 03, 2021

Mot, fasthet og styrke i en tid som vår


 'Andrizomai' - er ordet. Det oversettes med 'mandige' i den bibeloversettelsen jeg bruker, som er Norsk Bibel 88/Rev 07. Bibelverset det handler om er Rom 16,13: "Våk! Stå faste i troen! Vær mandige! Vær sterke!" 'Andrizomai' oversettes bokstavelig: 'å vise seg som en mann'. Bibelselskapet oversetter dette verset slik: "vær modige". Jeg har ikke noen problemer med det inkluderende språket og kjønnsnøytraliteten, men det var nå en gang slik at mandighet var synonymt med å være modig. Kanskje er det ikke slik lenger? 

Det interessante er derimot hvordan apostelen Paulus setter disse ordene sammen: Å våke, være våken og det å stå fast, holde fast ved noe og holde det for sant, handler om mot og styrke. Det kan man gjøre om man er kvinne eller mann. Det er en pris å betale for enhver som prøver seg på det, spesielt i en tid som vår hvor så mange heller velger kompromissets vei. 

Dette er et ord som absolutt hørr adventstiden til! Hvor hovedbudskapet er: 'Han som kom, kommer!'

Dette er en tid for å holde seg våken og våke!
En tid for å være åndelig følsomme og våkne til enhver tid.
En tid for å dykke djupere i Guds ord, og for å oppholde seg mer i lønnkammeret, stedet for intimitet og fellesskap.
En tid for konsentrasjon, ikke distraksjon.
En tid for mot, ikke motløshet.

Dette ordet kommer for meg:

"På min vaktpost vil jeg stå og stille meg på varden. Jeg vil skue ut for å se hva han vil tale til meg, og hva jeg skal få til svar på mitt klagemål." (Hab 2,1)

Ingen kommentarer: