mandag, desember 13, 2021

Om å lide urett i evighetsperspektiv


Alt blir annerledes når man begynner å se ting i et evighetsperspektiv. 'Da blir det smått det som før syntes stortt. Da blir det lite alt det jeg har gjort...' Og da blir det annerledes om man må lide urett for i tiden. 

Det er et ord Paulus ytrer i forbindelse med situasjonen som pågår i menigheten i Korint, hvor noen kristne går til rettssak mot en annen kristen bror. Da er det at apostelen Paulus kommer med følgende hjertesukk: "Hvorfor lider dere heller ikke urett?" (1.Kor 6,7)

Den som vil gå Jesu vei går en annerledes vei. Han eller hun er villig til å lide urett. Paulus måtte tåle å leve med dårlig rykte, urett ble gjort mot ham, også av kristne, men Paulus så sitt liv i evighetsperspektiv, og hva betyr vel da at mennesker baktaler deg, setter ut rykter om deg, taler ondt om deg? Ikke mye.

Apostelen Peter vil at vi skal rette blikket på Jesus:

"Det var jo dette dere ble kalt til. For Kristus led for dere og etterlot dere et eksempel, for at dere skulle følge i hans spor. Han gjorde ingen synd, og det fantes ikke svik i hans munn. Han svarte ikke med hån når han ble hånet, han truet ikke når han led, men overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig." ((1.Pet 2,21 flg)

Ingen kommentarer: