onsdag, desember 15, 2021

Fokusert på det viktigste


 "Salige er de som ikke er opptatt av nyheter og ikke er nysgjerrige på å lære om andre menneskers anliggender. Han vil snart lege sine åndelige sår og nå inn i Guds kjærlighet."

- Hieroschemamonk Jerome Solomentsov (bildet). Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: