søndag, desember 12, 2021

Profetisk perspektiv på en varslet krise


Verden er avhengig av kornleveranser fra Svartehavsområdene - også Norge. Bondevik-2 regjeringen sørget for avvikle beredskapslagring av korn her i landet, og vi er blitt svært sårbare i en eventuell krise. Blant de største kornprodusentene er Russland og Ukraina. Nå skjer det urovekkende ting mellom disse to landene. Spenningsnivået er høyt. Hvordan vil en krig mellom Russland og Ukraina påvirke oss og tilgangen til korn?

I flere år har jeg oppfordret forbederne i Norge til å be for norsk kornproduksjon og behovet for kornlagre. Det har jeg gjort på bakgrunn av et kall fra Gud. Det kommer vanskelige tider! I går meldte media at prisen på hvetekorn skyter i været. Vi opplever det som kalles 'en perfekt storm'. Er dette forvarslene på en mye større kommende krise? Bibelen tar om en fremtid som karakteriseres av en dyrtid når det gjelder hvete: "... Et mål hvete for en denar, og tre mål bygg for en denar..." (Åp 6,6) En denar tilsvarte en dagslønn på den tiden dette ble skrevet, og dyrtiden på hvete settes i sammennheng med en av rytterne av de fire apokalyptiske hestene som nevnes i Åpenbaringen. 

For første gang koster det nå over tre kroner pr kilo å importere mathvete til Norge. Årsaken skal være avlingsproblemer og uro i finansmarkedene. Dessuten bidrar en svak krone ytterligere til den voldsomme prisveksten. I slutten av november var prisen 3,13 pr.kilo . Til sammenligning var gjennomsnittsprisen i perioden 2013-2019 1,70 pr.kilo. 

Det er Andreas Myklebust Moksnes, som er rådgiver i Landbruksdirektoratet som opplyser dette til Nettavisen.

Ifølge Myklebust Moksnes har prisene på hvete økt med 160 prosent siden starten av 2020, og med 34 prosent kun det siste året.

Hva betyr dette for Norge? Fordi vi ikke har egne kornlagre er vi helt avhengig av import for å dekke forbruket av matkorn i Norge. Fortsatt ifølge rådgiveren i Landbruksdiretoratet har norske matmelmøller importert rundt 140.000 mathvete i året, hvilket tilsvarer 50 prosent av det vi bruker. 

Siden høsten 2020 er også kostnadene på å frakte korn mer enn doblet.

Det er stor etterspørsel etter korn for tiden, og prisene på gjødsel har også steget kraftig. Det sammen med at andelen matkvalitet på hveten er mindre enn normalt. 

Landbruksdiretoratet understreker også at tilgangen på hvete, både nå, og inn i det nye året vil være begrenset. Årsaken som oppgis er værutfordringer i viktige produksjonsland som USA, Canada og Russland.                                                                                                                                                      

I tillegg kommer den økte militære spenningen mellom Russland og Ukraina.

For å si det mildt: Det er ikke blitt mindre aktuelt å be for norsk matvareproduksjon, og for at det etableres kornlagre i Norge.

Ingen kommentarer: