tirsdag, desember 07, 2021

Orienter deg etter Guds ord


Det er de siste timene av natten. Du kjører ned en motorvei mot øst. Etter et stopp for å fylle drivstoff er du tilbake på motorveien, men nå føles det som om du skal vestover. Motorveiskiltet forsikrer deg om at du fortsatt skal østover. Du sjekker navigasjonsskjermen og den sier også at du skal østover. Men det føles feil.

Hva gjør du? Du går etter fakta, ikke følelser. Du stoler på motorveiskiltene og GPS-en selv når noe inni hodet ditt er snudd helt rundt.

Senere begynner de første tegnene til daggry å lyse opp den østlige himmelen. Når solen begynner å stå opp, slutter det å være et spørsmål om veiskilt. Nå vet du. Solen som stiger opp i øst gir hjernen din en ny, perfekt orienteringssans. Du skal østover. Det er ingen spørsmål. Du begynner å lure på hvordan du noen gang hadde følt deg så forvirret.

Følelser kan noen ganger føre oss på villspor. Vi må orientere våre veier mot det vi vet er sant.

I følge National Transportation Safety Board kom John F. Kennedy Jrs flyulykke i 1999 som et resultat av «romlig desorientering». Encyclopaedia Britannica definerer "romlig desorientering" som "manglende evne til en person til å bestemme sin sanne kroppsposisjon, bevegelse og høyde i forhold til jorden eller omgivelsene."

Den unge Kennedy ble bare sertifisert til å fly under visuelle flyregler. Han var ikke instrumentvurdert. Han måtte gå ved synet. Vi blir desorienterte når vi ikke har noe å orientere oss etter, eller når vi prøver å orientere oss etter noe falskt.

Og det er der verden er akkurat nå. I tidligere generasjoner holdt de fleste av selv ikke-kristne seg til visse sannheter. Men i denne generasjonen blir alt snudd på hodet. Romerne 1:18 snakker om dem «som undertrykker sannheten i urettferdighet». [NASB] Det skjer akkurat nå.

Ordspråkene 22:28 sier: «Fjern ikke det eldgamle landemerket som dine fedre har satt.» [NKJV] Det verset omhandler først og fremst eiendomsrett. Ikke flytt eiendomslinjemarkøren. Men den snakker også om dem som fjerner Guds moralske standarder som vi kan orientere våre liv etter. Å fjerne standardene er spesielt grusomt mot barn.

I Jeremia 6:16 sier Herren: «Stå på veiene og se, og spør etter de gamle stier, hvor den gode vei er, og gå på den! Da vil dere finne hvile for deres sjeler.» [NKJV] Det er vanskelig å finne den gode stien når det gamle landemerket er fjernet.

Noen ganger må vi som kristne fly på instrumenter. Ikke gå etter følelser, men etter Guds ord. Gjør det som er rett selv når du ikke har lyst.

Det store for Herrens etterfølgere er at vi har mer enn instrumenter og landemerker. Vi har Jesus. Han kalte seg selv «den gode hyrde». En hyrde går med sauene sine, leder dem og holder dem trygge.

Så, i disse urolige og vanskelige tider, hold fast ved Guds ord og gå nær den gode hyrde.

- Hal Lindsay (bildet). Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: