torsdag, desember 30, 2021

Takk for innsatsen for evangeliet!


En av de som har gjort et sterkt inntrykk på meg i 2021 er Rune Edvardsen. Alltid i brann for evangeliet, på de undertryktes og marginalisertes, de fattige og forkomne og forfulgte side, enten det er i Afrika eller Asia. Særlig har Myanmar og det forferdelige som skjer der, fått Runes oppmerksomhet. Du har løftet frem situasjonen i dette landet, men ofte talt for døve ører. Men du gir deg ikke! Og du satser på å reise opp en ny generasjon evangelister i land som trenger å få høre om Jesus. Der er din lidenskap. Rune er en uredd mann, som ikke er politisk korrekt, men med integritet. Hel ved, sier vi her jeg bor. Trofast ved hans side står Sølvi.

Takk for din trofasthet, Rune. Takk for ditt hjertelag med de som ingenting er, og takk for at du fremfor noe annet forkynner De gode nyhetene om Jesus og har fokus på det. Jeg ber for deg og Sølvi.

Billedtekst: Sølvi og Rune Edvardsen, som May Sissel og jeg hadde privilegiet å spise middag med i Sarons dal i 2018. Da innledet jeg til et seminar som ble ledet av Ebbe og Sten Sørensen.

Ingen kommentarer: