søndag, desember 19, 2021

Sagaen om de etiopiske jødene


Når jeg leser dagens The Jerusalem Post, blir jeg igjen minnet om at Guds profetiske løfter blir oppfylt bokstavelig talt for våre øyne I DAG! Det er så oppmuntrende! Dette er virkelig gode nyheter!

"Løft dine øyne og se deg omkring! De samler seg alle sammen, de kommer til deg. Dine sønner skal komme fra det fjerne, og dine døtre skal bæres på armen. Da skal du se det og stråle av glede, og ditt hjerte skal banke og utvide seg. For havets rikdom skal vende seg til deg, folkenes gods skal komme til deg. Et mylder av kameler skal dekke deg, Midians og Efas kamelføll. Alle sammen skal de komme fra Sjeba. Gull og virak skal de føre til deg, og Herrens pris skal de forkynne. Alle Kedars sauer skal samles til deg, Nebajots værer skal tjene deg. De skal ofres på mitt alter til velbehag for meg, og min herlighets hus vil jeg herliggjøre. Hvem er diss som kommer flyvende som skyer, som duer til sine dueslag? Jo, fjerne kyster venter på meg. Fremst seiler Tarsis-skipene og fører dine barn hit fra det fjerne, deres sølv og gull kommer med dem - for Herrens din Guds navns skyld, for Israels Helliges skyld, for han herliggjør deg." (Jes 60,4-9)

I november 1984 satte staten Israel i gang Operasjon Moses for å hjelpe tusenvis av etiopiske jøder som, på flukt fra borgerkrig og hungersnød, hadde reist til fots gjennom ørkenene på Afrikas Horn inn i Sudan.

Totalt ble 8000 etiopiske jøder, eller Beta Israel, reddet på grunn av et aliyah til Israel fra Sudan, via Europa, og ville bli fulgt av flere titusener i Operasjon Solomon i 1991 og resten på 1990-tallet.

Etter disse immigrasjonsbølgene ble deres brødre – kjent da som Falash Mura, men i dag som etterkommere av jøder – som hadde konvertert under press til kristendommen på slutten av 1800-tallet, også brakt til Israel etter ataktivistgrupper hadde kjempet for dem og på grunn av kjennelser fra overrabbinatet.

I dag, midt i en ny og pågående borgerkrig i Etiopia, arbeides det igjen med å bringe restene av disse samfunnene til Israel, og i samsvar med en nylig regjeringsbeslutning, få slutt på masseutvandringen fra Etiopia.

Den 28. november, på bakgrunn av borgerkrigen og forverrede forhold for samfunnet av jøder og etterkommere av jøder i Addis Abeba og Gondar, vedtok regjeringen vedtak nr. 713.

Resolusjonen tillot immigrasjon av opptil 3000 flere mennesker som venter på å komme til Israel, samtidig som den uttalte at hvis mer enn dette antallet blir funnet å oppfylle kriteriene, vil regjeringen måtte vedta en ny resolusjon for å bevilge midlene som trengs for å bringe dem til Israel.

Kritisk nok krevde regjeringsvedtaket også opprettelsen av en komité for å evaluere immigrasjonsforespørslene til alle de som forblir i Etiopia og søker å komme til Israel.

Antallet gjenværende har vært omstridt i mange år. I 2010 ble en liste utarbeidet og akseptert av israelske myndigheter på rundt 9500 mennesker fra samfunnet tidligere kjent som Falash Mura, men nå referert til som etterkommere av jøder.

Det overveldende flertallet av denne gruppen var av faderlig jødisk avstamning, og siden deres forfedre konverterte til kristendommen på slutten av 1800-tallet, er de ikke kvalifisert for aliyah under loven om retur og ble ikke inkludert i kjennelsen fra 2005 til den sefardiske sjefrabbineren Shlomo Amar for å bringe matrilineære etiopiske etterkommere av jøder til Israel.

I stedet immigrerer de til Israel under lover om familiegjenforening godkjent av innenriksdepartementet.

I 2015 vedtok regjeringen resolusjon nr. 716 om å bringe alle gjenværende medlemmer av denne gruppen til Israel, og rundt 4500 har ankommet siden den gang.

Avgjørelsen som ble tatt tidligere i forrige måned gjelder de 5000 gjenværende medlemmene av fellesskapet, og av dem vil de som har førstegradsslektninger i Israel og oppfyller andre betingelser få lov til å komme til Israel.

Likevel er det også en gruppe på rundt 5300 mennesker fra Gojjam-regionen som hevder å ha jødisk avstamning, som forlot landsbyene sine og dro til Gondar først på et senere tidspunkt etter at listene allerede var satt sammen.

Kessim (etiopisk-jødiske åndelige ledere) og eldste i samfunnet sammen med andre eksperter undersøkte deres bakgrunn og konkluderte med at over 90 % av denne gruppen var av mors jødiske avstamning, selv om de hadde konvertert til kristendommen senere enn andre grupper på midten av det 20. århundre.

Religiøe sionistiske rabbinere som Rabbi Yaakov Medan, Rabbi Re’em Hacohen og andre har bedt om at denne gruppen også skal bringes til Israel.

Og noen aktivister sier at naturlig vekst i hele samfunnet siden listene ble sendt inn i 2010 betyr at det er flere tusen flere mennesker som kan være kvalifisert for immigrasjon nå.

TIDLIGERE LIKUD MK Avraham Neguise, som var medvirkende til å tvinge gjennom vedtak 716 i 2015, sier han er bekymret for at kriteriene for å avgjøre hvem som kan komme til Israel igjen vil forevige fenomenet med personer som er kvalifisert til å immigrere, men igjen blir etterlatt.

Kriteriene i den siste avgjørelsen tillater at noen som er kvalifisert til å komme til Israel kan ta med seg gifte ektefeller, deres mindreårige barn og enslige, ugifte voksne barn som ikke har egne barn, selv om disse personene ikke er av jødisk avstamning pga. inngifte i samfunnet.

Neguise sier imidlertid at å utelate de gifte barna fra de som er kvalifisert for immigrasjon betyr at når de kvalifiserte ankommer Israel, vil de igjen ha førstegradsslektninger i Etiopia, noe som vil bane vei for fremtidige krav.

Det ville være bedre, hevder Neguise, å inkludere de gifte barna for å forhindre dette fremtidige problemet og gjøre det mulig for den lange sagaen om etiopisk immigrasjon endelig å bli avsluttet.

"Foreldre vil aldri gi opp å se barna sine, så regjeringen skaper igjen denne situasjonen med den siste avgjørelsen," sier Neguise.

Det siste regjeringsvedtaket ble vedtatt i slutten av november som en hastesak på grunn av den ustabile sikkerhetssituasjonen i Etiopia, og bekymringer for samfunnets velvære.

Volden fra borgerkrigen antas ikke å utgjøre en umiddelbar risiko, men den fallende økonomiske situasjonen, økningen i matvareprisene og vanskelighetene med å motta pengeoverføringer fra familiemedlemmer i Israel på grunn av kampene har ført til at samfunnenes velferdssituasjon har forverret seg betydelig de siste månedene.

Innenriksdepartementets tjenestemenn som skal reise til Etiopia for å vurdere påstandene til de som ber om å immigrere til Israel, har ennå ikke reist.

En talsperson for befolknings- og immigrasjonsmyndigheten til innenriksdepartementet sa ikke hvorfor tjenestemennene ennå ikke har reist til Etiopia, men sa at de fortsatt forbereder seg og vil sannsynligvis reise i januar.

De siste dagene har den etiopiske regjeringen sagt at de har presset de tigrayanske opprørsstyrkene tilbake og gjenerobret de strategiske byene Kombolcha og Dessie, som kontrollerer tilgangen til en kritisk motorvei som fører til Djibouti og dens havner som det meste av Etiopias import og eksport blir levert gjennom.

Joseph Feit, styreleder for 'Kampen for å redde etiopisk jødedom', sier Addis Abeba og Gondar-samfunnene har blitt "rammet av en perfekt storm av katastrofer: pest i form av COVID, borgerkrig og lokale sivile forstyrrelser."

Feit, hvis organisasjon er på bakken og distribuerer mat, covid-19-vaksiner og andre nødvendigheter, sier matvareprisene har eskalert dramatisk, og bemerker at noen overhoder for husholdninger har blitt tvangsinnskrevet i den etiopiske hæren.

«Jeg har vært engasjert i dette arbeidet i tre tiår, og samfunnet er i den verste formen jeg har sett siden operasjon Solomon. Likevel finner den israelske regjeringen unnskyldninger for forsinkelser, i stedet for å implementere avgjørelsen umiddelbart slik loven krever, sier Feit.

- Utdrag fra en artikkel skrevet av Jeremy Sharon, og publisert i The Jerusalem Post 18.desember 2021 og oversatt til norsk av Bjørn Olav Hansen (c). Billedtekst: ETIOPIERE ANKOMMER Ben-Gurion flyplass tidligere i år. Etiopisk aliyah utgjør et avgjørende moralsk spørsmål for det jødiske folk. (bildekreditt: TOMER NEUBERG/FLASH90)

Ingen kommentarer: