fredag, desember 24, 2021

Folkefrelsar!


Denne julaften vil jeg løfte frem igjen julesalmen til den hellige Ambrosius av Milanos (død år 497), og som Martin Luther oversatte til tysk i 1523. Salmen ble oversatt til norsk av Bernt Støylen i 1905. Jeg har delt den før, men jeg kjenner ingen vakrere og mer innholdsmettet julesalme enn denne. Salmen er den eldste kristne salmen som fortsatt synges. Velsignet Kristi fødselsfest til alle mine lesere!

Folkefrelsar, til oss kom,
fødd av møy i armodsdom!
Heile verdi undrast på
kvi du soleîs koma må.

Herrens under her me ser,
ved Guds Ande dette skjer.
Livsens ord frå himmerik
vert i kjøt og blod oss lik.

Utan synd han boren er
Som all synd for verdi ber.
Han er både Gud og mann,
alle folk han frelsa kann.

Frå Gud Fader kom han her,
heim til Gud hans vegar ber,
Ned han fór til helheims land,
upp fór til Guds høgre hand.

Du som er Gud Fader lik,
Ver i vanmakt sigerrik!
Med din guddomsvelde kom,
styrk oss i vår armodsdom.

Klårt di krubbe skina kann,
ljoset nytt i natti rann,
naud og natt til ende er,
trui alltid ljoset ser.

Lov og takk, du Herre kjær,
som til verdi komen er!
Fader god og Ande blid,
lov og takk til evig tid!

Ingen kommentarer: