torsdag, januar 05, 2023

Bønnesvar: Russiske soldathustruers og mødres motstand mot krigen øker!


Jeg har skrevet et par artikler som jeg har publisert på bloggen min og på Facebook hvor jeg har oppfordret spesielt de som ber for den forferdelige krigen mellom Russland og Ukraina, om å være spesielt oppmerksomme og be spesielt for soldatmødrene i Russland. Disse soldatmødrene kan nemlig være en viktig faktor for å få en slutt på denne krigen! 

I går leste jeg en interessant artikkel skrevet av den russiske skribenten Aleksej Sakbnin som bekrefter noe av det som skjer på innsiden av Russland i disse dager blant nettopp soldatmødrene! Artikkelen er publisert i Klassekampen, og forteller historien om synet på krigen som har endret seg vesentlig: 

"I de første seks månedene av krigen gjorde myndighetene alt for å sikre at det som skjedde i Ukraina, forble et slags tv-show som ikke hadde noe med den gjengse russerens dagligliv å gjøre. Men tunge nederlag ved fronten tvang Vladimir Putins administrasjon til å endre strategi. I september og oktober ble minst 318.000 mennesker tvangsmobilisert til hæren. Opposisjonsmediene har oppgitt et betydelig høyere antall," skriver Aleksej Sakbnin.

Den russiske skribenten skriver videre at de fleste av de mobiliserte er fattige russere og kommer fra forfallne provinser. Alt begynte å endre seg da disse møtte den virkelige krigen: "Menn skrev til sine koner og mødre at var nødt til å sove på bar bakke, at de hadde ingen mulighet til å vaske seg, at våpenet og utstyret de hadde fått, var ubrukelig. Dette stred mot propagandabildet som fjernsynet presenterte av en mektig og moderne hær. Allerede innen november begynte kvinnene å skjelle ut mediene." 

Et eksempel på dette: "De blir kastet inn som kanonføde. Jeg vil ikke at mannen min bare skal være en målskive," sier en av disse kvinnene. 

Sakbnin skriver videre:"Innen desember er det ingenting igjen i chatten av patriotismen fra tre måneder tidligere. Kvinnene reiser allerede direkte tvil om krigsmålenes berettigelse og myndighetenes retorikk. Idet de frykter for sine kjære som befinner seg ved fronten, begynner de å føle medlidenhet med ukrainerne som opplever krigens gru. Hvis sinnet og irritasjonen til å begynne med ble fremkalt av ukrainerne som var demonisert av propagandaen, så retter disse følelsene seg nå mot den russiske ledelsen som sender folk for å drepe og dø i denne meningsløse krigen."

I et ukrainsk angrep nyttårsaften i Maklivkaa ble et sted mellom 89-400 russiske soldater drept. De kom fra Samara. Dette gjør russiske hustruer og mødre til disse soldatene rasende - på russiske myndigheter.

Jeg vil derfor oppmuntre oss til å be konkret om at de russiske soldat-hustruenes og mødrenes motstand mot krigen øker, og at deres stemmer blir hørt.

Ingen kommentarer: