søndag, januar 01, 2023

Profetiske ord fra bønnekonferansen på Karmelfjellet i 1986, del 3: Slutten på Sovjetunionen


Ved langfredagsgudstjenesten i Jerusalem i de siste dagene av Karmel- og Jerusalem-hendelsene ble profetiene til Haggai og Hebreerne gjennomgått. Deltagerne på begge konferansene hadde allerede mottatt profetiene om den store rystelsen av nasjonene som var forutsagt ved Karmelfjellet. Under gudstjenesten la en av ledergruppen til en ytterligere profeti som sa at den første nasjonen som ble rystet kom til å være USSR.

USSR (Unionen av sosialistiske sovjetrepublikker)

Dette ble mottatt stille og uten tvil med en viss nøling fordi Sovjetunionen var på høyden av sin makt. Den kalde krigen mellom øst og vest så ut til å aldri ta slutt, og Sovjetunionen styrte over Warszawapaktens land som dekket hele Øst-Europa.

Det kommunistiske imperiets makt virket ubrytelig og spenningene mellom USA og Russland var like store som de noen gang hadde vært. Begge landene var fullt bevæpnet med atomvåpen som var i stand til å ødelegge det meste av den nordlige halvkule dersom en væpnet konflikt skulle utvikle seg.

Tsjernobyl

Bare tre uker etter at profetien ble gitt i Jerusalem, eksplodertete atomkraftverket i Tsjernobyl i Sovjetunionen og spredte radioaktivt støv over et stort område av Europa, så langt vest som de walisiske fjellene. Mange i Vesten så dette som en dømmende handling fordi "Tsjernobyl" på det ukrainske språket betydde "malurt" eller "bitterhet".

Kristne husket at 'malurt' er nevnt i Åpenbaringsboken:

"Den tredje engelen blåste i basunen, og en stor stjerne falt ned fra himmelen, flammende som en fakkel, og den falt på tredjedelen av elvene og på vannkildene. Stjernens navn var Malurt, og tredjedelen av vannet ble til malurt. Og mange mennesker døde av vannet fordi det var blitt forgiftet." (Åp 8.10-11)

Jødisk pogrom

Det kom også frem at Tsjernobyl var en by hvor et stort antall jøder bodde før kommunisttiden, men på 1930-tallet da nazistene myrdet jøder i Tyskland gjorde russerne det samme og i Tsjernobyl var det en massakre. Kommunistene gravde en massegrav og begravde de som de hadde slaktet i pogromen.

Etter andre verdenskrig, da de lette etter et passende sted for et atomkraftverk, bestemte de seg for å bygge det direkte på toppen av den jødiske gravplassen. Tsjernobyl ble dobbelt bitter for den jødiske befolkningen i Sovjetunionen, og kildene og elvene i hele området ble virkelig malurt.

Vidtrekkende effekt

Men nedfallet fra Tsjernobyl hadde mye bredere og vidtrekkende effekt.

Atomkatastrofen i Tsjernobyl hadde omfattende sosiale og politiske konsekvenser i hele Sovjetunionen og Øst-Europa som tegnet kartet over Europa på nytt og endret verdenshistorien.

Tsjernobyl var nær Kyiv i Ukraina. Dette området ble kjent som brødkurven til USSR. Det var svært forurenset: mat kunne ikke produseres her. Det var akkurat på den tiden da de sovjetiske hærene ble trukket tilbake fra Afghanistan og det var mange flere munner å mette. Den kommunistiske regjeringen møtte hungersnød og måtte kjøpe korn fra USA, noe som krevde dollar. Dette innebar igjen å etablere vennskapelige forbindelser med Vesten og appellere om samarbeidet til sine egne innbyggere hjemme.

Dette førte til store endringer på den internasjonale politiske fronten og på den innenlandske sosiale fronten. Nøkkelordene introdusert på den tiden av Mikhail Gorbatsjov var 'Glasnost' og 'Perestroika', 'Åpenhet' og 'Reform'. Gorbatsjov ble president i USSR i 1985, og arvet en vanskelig økonomi og en rekke sosiale problemer hjemme på grunn av svak ledelse fra aldrende senile ledere i Kreml.

Mikhail Gorbatsjov

Når han ser tilbake på kraftverkkatastrofen i Tsjernobyl, så Gorbatsjov den som den mest betydningsfulle hendelsen som førte til slutten av det kommunistiske riket i Øst-Europa. Han skrev:

"Kjernefysisk nedsmelting i Tsjernobyl enda mer enn min lansering av perestroika, var kanskje den egentlige årsaken til Sovjetunionens kollaps fem år senere. Tsjernobyl-katastrofen var faktisk et historisk vendepunkt: det var epoken før katastrofen, og det er en helt annen epoke som har fulgt... Tsjernobyl-katastrofen åpnet mer enn noe annet muligheten for mye større ytringsfrihet , til det punktet at systemet slik vi kjente det ikke lenger kunne fortsette. Den gjorde helt klart hvor viktig det var å videreføre politikken til glasnost." (1)

George Kennan

Et lignende syn ble uttrykt av George Kennan som var den amerikanske ambassadøren til USSR i 1952. Han var en av arkitektene bak USAs strategi i den kalde krigen. Kennan skrev at ved å gjennomgå hele "historien om internasjonale anliggender i moderne tid", fant han det:

"vanskelig å tenke på noen hendelse som er mer merkelig og oppsiktsvekkende, og ved første øyekast uforklarlig, enn den plutselige og totale oppløsningen og forsvinningen ... av stormakten kjent som det russiske imperiet og deretter Sovjetunionen." (2)

Men Sovjetunionens undergang er bare uforklarlig for dem som ikke har noe begrep om Guds suverene makt over historien. Den nye fasen av den store rystelsen av nasjonene begynte i april 1986 bare tre uker etter at Herrens ord gikk ut fra Jerusalem. Det var 70 år etter den bolsjevikiske revolusjonen som etablerte Sovjetunionen og startet kommunisttiden.

Sovjetunionens undergang er bare uforklarlig for de som ikke har noe begrep om Guds suverene makt over historien

Mange av dem som var på begivenheten i Jerusalem husket hvordan Gud hadde sagt gjennom profeten Jeremia at når 70 år var fullført for det babylonske riket, ville han ødelegge Babylon på grunn av deres blodsutgytelse og grusomhet og alt de hadde gjort mot hans folk Israel. Brukte Gud Tsjernobyl for å si det samme om det kommunistiske riket?

Slutten av den europeiske kommunisttiden

Store politiske endringer fulgte raskt etter Tsjernobyl-katastrofen og sjokkbølgene gikk rett over Øst-Europa og ristet lenkene som bandt satellittnasjonene i Warszawapakten sammen. Interne revolusjonære krefter ble sluppet løs i hver av nasjonene som førte til det kommunistiske imperiets kollaps, Berlinmurens fall og åpningen av de østeuropeiske nasjonene for den vestlige verden.

Dermed endte imperiet av den mest monstrøse ondsinnede grusomheten i verdenshistorien. Mellom 1917 og slutten av kommunisttiden drepte USSR 69 700 000 av sine egne borgere i påfølgende politiske utrenskninger. I tillegg, ved slutten av krigen i Europa på ett år, 1945 til 1946, drepte russerne 2 923 700 tyske sivile da de utrettet hevn for invasjonen av Russland.(3)

Referansr: 

1 Quoted by Vidal, J. The long shadow of Chernobyl, The Guardian, 4 July 2014.

2 Quoted by Aron, L. Everything you think you know about the collapse of the Soviet Union is wrong, Foreign Policy, 20 June 2011.

3 All statistics published in: Hill, C, 1982. The Day Comes, London: Fount Paperbacks, p184

fortsettes

Ingen kommentarer: