tirsdag, januar 17, 2023

Salme 23 er et profetisk ord for 2023


Dette opplever jeg som et viktig profetisk ord for 2023. Derfor har jeg tatt meg tid til å oversette det til norsk. Ta deg tid til å lese det, og prøv det innfor Herren:

For over en uke siden begynte jeg å spørre Herren hva han ønsket å fortelle meg om det kommende året. Jeg følte at Herren sa til meg, "2023 er Hyrdens år. Jeg kommer til å åpenbare for deg Yeshua, Hyrden. Og basert på dette møtet, skal jeg åpenbare for deg hvordan jeg danner en hyrdes hjerte i deg.

SE HYRDEN!

"Du blir det du ser." Se hyrden. Jeg reiser deg opp som en hyrde, og jeg reiser opp mange hyrder som er etter mitt hjerte. Dette neste året, året 2023, vil være et år med vekt på Salme 23 for deg og mange andre. Du vil få inngående kjennskap til Herren som din hyrde. Du vil vokse til å bli som Johannes kapittel 10 'Mine sauer Min røst og jeg kjenner dem og de følger meg'. Dette ordet vil være som en kappe spm legges over deg.. Du vil høre min røst klarere enn tidligere årstider og lære å følge på Mine veier.

"Jeg frigjør en ny og utfoldende åpenbaring av relasjonell helhet i deg om at relasjonene rundt deg, og hjerte-til-hjerte-forbindelsene med andre, vil være en viktig nøkkel i hvordan Jeg leder ditt hjerte til helhet med Mitt eget hjerte. Poenget med 2023 er enhet - enhet med Meg og enhet med dine nærmeste relasjoner."

Han sa til meg: "Se, hyrden". Jeg har nylig oppdaget noe nytt om gamle Midtøsten-gjetere. De brukte ikke porter slik vi kjenner porter. Hyrder sov i åpningene til fjellveggene; hyrdene  skulle være porten. Så da Jesus sa i Johannes 10:9 at han var porten, sa han at han stod mellom oss og noen eller noe som ville prøve å komme inn.

Jeg vet også at den delen i Salme 23:5 som sier: «Du salver mitt hode med olje», var en praksis som gjetere hadde med sauene sine. Oljen ville hindre fluene i å legge eggene sine i det bløte vevet i sauens ører og nese, for hvis dette skulle skje, ville eggene klekkes og de små larvene ville legge seg inn under huden på sauens bløtvev, noe som irriterte sauen. Dette kan få sauene til å forsøke å løsne dem ved å ramme hodet inn i noe hardt og stillestående. Uten intervensjon ville disse gale sauene til slutt drepe seg selv og prøve å oppnå et visst nivå av lettelse.

Hvis fluene skulle få tilgang og larvene klekkes, måtte gjetere forsiktig og smertefullt kutte ut larvene fra bløtvevet. Vi har sett dette spille ut i kulturen. Vi må bremse ned og la den gode hyrden komme nær oss for å ta vare på det infiserte vevet, slik at vi slutter å slå hodet i veggen. Den fungerer ikke, og den gjør umålelig skade.

Jesus kommer til å bli åpenbart som Hyrden, og som sådan formidler Han en åpenbaring av sitt hjerte for å være i samsvar med Sønnens bilde med hans hyrdehjerte. Vi blir alle invitert til å møte Jesus som Hyrden, lære å lede og ta vare på andre slik han gjør; stå i bresjen for andre og tjene andre i stedet for hjertekirurger; hjelpe vennene våre å oppleve nye nivåer av frihet og gjennombrudd.

Det er noen mennesker som opplever at det er lettere for dem å bry seg om andres hjerter enn for andre, men ikke én person blir unnskyldt fra å lære å gjete som Jesus.

Hyrdens år – en invitasjon til de stille, grønne beitemarkene

I 2023 vil Ånden invitere mange til de stille, grønne beitemarkene av indre stillhet, hvor den treenige Guddommen vil salve våre hoder med olje, håndtere de djupt innebygde frøene til funksjonssvikt og få ut av det som ikke hører hjemme der. Hyrden vil medfølende og ømt ta seg av de sårede stedene i våre hjerter, slik at vi ikke vil drepe oss selv når vi prøver å gjøre det selv.

Det er en invitasjon fra himmelen til å nærme seg Abba i sårbarhet og ærlighet, og til å stole på Ham som Hyrden til å håndtere våre hjertesår. Han kommer til å oppnå dette mest gjennom forhold til andre. Ja, Jesus selv vil dukke opp i det jeg liker å kalle «kraftmøter», berøre våre hjerter og liv, og helbrede de ødelagte områdene som får oss til å slå hodet inn. Men jeg tror han for det meste kommer til å bruke vennskap og veiledningsforhold for å bringe helbredende opplevelser til våre hjerter, liv og relasjoner.

Godhet og barmhjertighet er himmelens valuta. 2023 vil være et år med vekt på Salme 23. Gjennom relasjonelle forbindelser og uventede vennskap vil Den Hellige Ånd begynne å lede oss alle til å forstå mer om hvor viktig og hvor god Gud er gjennom å oppleve vennskap som er fulle av nåde og barmhjertighet. Dette kommer til å gå begge veier. Vi vil ha mange og varierte muligheter til å gi andre nåde og barmhjertighet og trekke dem fra gropen av anklager og selvdestruktiv atferd. Dette vil tillate oss alle å være sårbare og ærlige med andre.

Det vil være opp til oss å kommunisere hvor vi er og la andre få tale om livet. Dette vil igjen tillate oss alle å handle vennlig og medfølende med andre, ettersom Herren bruker oss til å stille sjeleskravlen og bringe helbredelse til andre. Ydmykhet vil være nøkkelen, både i å gi og motta denne nådefylte talen til hverandre. Yeshua kommer til å vise seg frem og vise seg frem i vennskapene våre, spesielt i og gjennom ekteskapene våre. En av hans favoritt ting å gjøre er å manifestere seg gjennom tilgivelse, nåde og barmhjertighet utvidet i tider som vi tror er minst sannsynlige.

Hyrdens år vil i stor grad manifesteres i og gjennom våre ekteskap. Vi kommer til å se Yeshua som Hyrden eksemplifisert i forhold mellom ektemenn og hustruer. Det vil være tider i ekteskap når det enkleste å gjøre er å gå bort, bryte ut eller reagere. Vi vil alle få muligheten til å være hyrden Yeshua for våre ektefeller i de ubehagelige tider med relasjonell spenning. Vi kommer også til å oppleve Yeshua som Hyrden legemliggjort av våre ektefeller.

I dette nye året 2023 skal Den Hellige Ånd dekke et bankettbord i nærvær av våre fiender. Våre fiender er fyrstedømmene og myndighetene i de himmelske rikene som er i opprør mot Gud, akkurat som The Passion Translation sier: "Din hånd-til-hånd-kamp er ikke med mennesker, men med de høyeste fyrstedømmer og myndigheter som opererer i opprør under de himmelske rikene..." (Efeserne 6:12).

Paulus, «hyrden», gir oss det beste rådet om hva vi skal gjøre midt i relasjonsvansker i 2. Korinterbrev 10. Det er for lenge til å sitere her. Jeg oppfordrer deg imidlertid til å gå og lese den i flere forskjellige oversettelser, inkludert The Passion Translation. Det jeg tror du vil gå av med er Faderens invitasjon til å bli i den vanskelige samtalen, å bli på kjærlighetens sted og ikke vakle i å vise kjærlighet.

Manifestasjonen av Yeshua som hyrden betyr at vi kan være fri fra selvbeskyttelse fordi vi stoler på at den store hyrden vil beskytte, helbrede og forløse enhver relasjonell brudd. Å oppleve Yeshua som hyrden betyr at vi kan leve fri fra selvpromotering fordi vi stoler på at den store hyrden vil plassere oss der han vil ha oss, vi vil ha det vi trenger når vi trenger det, og vi vil vite hva vi trenger å vite når vi trenger å vite det.

Et profetisk ord er ikke annet enn en profetisk mulighet. Vi må gripe det som har grepet oss. "...[Mens vi ennå var syndere, døde Kristus for oss" (Rom 5:8). Det er ikke på grunn av vår ytelse eller verdi at Yeshua gjorde alt dette for oss. Det er akkurat det motsatte. Yeshuas handlinger og tjeneste for oss var, og er, på grunn av vår store verdi og plassen vi har i hans hjerte. Våre ekteskap, familier, barn, venner og åndelige familier er verdt det. Yeshua sa det.

De rene i hjertet vil se Gud

Dette ordet har applikasjoner for alle områder av våre liv og opplevelser - i hjemmene våre, på jobben, i butikken, på kaffebarer, i parkene, under underholdning, mens du kjører i trafikk- og byggesoner, etc. Overalt hvor Abba sender oss, vil vi ha muligheten til å vise og overgi oss til hyrden Yeshua.

Hva blir resultatet? Vel, jeg tror at når vi viser og overgir oss til dette hyrdeaspektet av Faderens hjerte gjennom oss til andre, og fra andre til oss, vil vi se Den Hellige Ånd åpne våre hjerter og sinn på dype måter. De rene av hjertet vil se, høre og oppleve Gud på enestående måter. Vi vil begynne å oppleve kjærligheten, aksepten, godkjennelsen, tilfredsstillelsen og betydningen av vår plass i Riket på ufattelige måter.

Jeg aksepterer invitasjonen om å nærme meg Hyrden slik at han kan fjerne alt som hindrer kjærlighet og gjøre et dypt arbeid i meg, og slik at jeg kan vise frem Hyrden for andre. Mitt hjerteskrik for 2023 er: "Herre, jeg vil være ett med deg. Jeg vil at forholdet mitt – spesielt med min kone og familie – skal gå dypere og bli mer tilfredsstillende enn noen gang før. Og mer enn noe annet, Herre, jeg vil mer av deg ... mer liv, mer kraft - mer av deg i livet mitt!

- Scott Flora/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Scott og Michelle Flora (bildet) er grunnleggerne og skaperne av Ekballo Marketplace Intercession. De har fått over 12 år som misjonærer for å etablere og opprettholde stedet for ekstravagant tilbedelsesdrevet forbønn i bønnehus og lokale kirker. Sammen med datteren Miriam bor de for tiden i Kansas City, hvor de gir lederskap til Ekballo Marketplace Intercession (EMI) og tilbringer tiden sin i Global Prayer Room i International House of Prayer. De brenner for å reise seg opp for å møte Jesus sammen og etablere et familiealter for tilbedelse i hjemmet deres som flyter over i alle andre områder av deres liv og tjeneste. Scott og Michelles lidenskap er å tjene Kristi legeme i å bygge en relasjonell og funksjonell bro for markedsledere og forbedere, ved å plassere dedikerte bønneteam rundt markedsplassbudbringere som kan støtte arbeidet med å utvide Riket rundt om i verden som ærer Gud.

Ingen kommentarer: