søndag, januar 15, 2023

Om du vil kan du bli en flamme


  ~Abba Lot gikk for å se Abba Josef og sa til ham: “Abba, så langt jeg kan si mine tidebønner. Jeg faster litt. Jeg ber. jeg mediterer. Jeg lever i fred og så langt jeg kan renser jeg tankene mine. Hva annet skal jeg gjøre?"

"Hva annet," sier Abba Lot, "kan jeg gjøre?" Da reiste den gamle seg, strakte hendene mot himmelen, og fingrene hans ble som ti ildlamper, og han sa til ham: "Om du vil, kan du bli en flamme."~

- Munken Anastasios. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: