søndag, januar 08, 2023

Gud er en medfølende Gud


Den virkelig gode nyheten er at Gud ikke er en fjern Gud, en Gud som man skal frykte og unngås, en hevnens Gud, men en Gud som er grepet av våre smerter og deltar i den menneskelige kampens fylde. . . . Gud er en medfølende Gud. Dette betyr for det første at Gud er en Gud som har valgt å være Gud-med-oss. . . . Så snart vi kaller Gud «Gud-med-oss», går vi inn i et nytt intimt forhold til ham. Ved å kalle Gud Immanuel, anerkjenner vi Guds forpliktelse til å leve i solidaritet med oss, dele våre gleder og smerter, forsvare og beskytte oss og lide hele livet med oss. Gud-med-oss er en nær Gud, en Gud som vi kaller vår tilflukt, vår høyborg, vår visdom, og enda, mer intimt, vår hjelper, vår hyrde, vår kjærlighet. Vi vil aldri virkelig kjenne Gud som en medfølende Gud hvis vi ikke forstår med vårt hjerte og sinn at «Ordet ble kjød og levde blant oss» (Joh 1:14).

- Henri Nouwen/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: