torsdag, januar 05, 2023

Jesu undervisning om bønn i Bergprekenen i jødisk kontekst, del 10


"Gi oss i dag vårt daglige brød", lærer Jesus sine disipler å be. Det er en bønn som i vår tid er mer aktuell og jordnær enn vi tror. Heller ikke i Norge er mat på bordet noen selvfølge. Om vi ikke opplever matkrise nå, kan den likevel ikke utelukkes. Vi opplever en dyrtid, med alt hva det innebærer for folks hverdagsliv, og vi mangler fortsatt kornlagre her i Norge. I hebraisk tankegang, når det refereres til brød, så er det i betydmingen 'all mat'. Jesus sier: "For det er skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn." (Matt 4,4) Dette er et direkte sitat fra 5.Mos 8,3.

Den jødiske bordbønnen - velsignelsen over brødet - "Velsignet er Du, Herre vår Gud, verdens konge, som bringer fram brød av jorden (Oslo-Sidduren, side 698) er å forstå som en velsignelse for hele måltiddet. Men i følge Oslo-Sidduren er "den eneste velsignelsen som er pålagt spesifikt i Toraen, er Bentsjen. Det er velsignelsen som man sier etter at man har spist et måltid: Du skal spise og bli mett, og velsigne  Herren din Gud, for det gode landet han har gitt deg." (5.Mos 8,10)

Det finnes flere bordbønner fra den tidlige kirken. Som denne ra 200-300 tallet:

"Herre, vår Gud, det levende brødet fra himmelen, du som holder oppe alt det skapte, du som kom ned fra himmelen for å gi verden liv, du som har beskyttet oss med din hånd og gitt oss din framtid, velsign mat og drikke på bordet vårt og hjelp oss til å delle rettferdig og takke deg, alle gode gavers giver."

fortsettes

Ingen kommentarer: