fredag, januar 27, 2023

Sønnen og livet


Noen ord av den aldrende Johannes, disippelen Jesus elsket, kommer til meg denne morgenen. De kommer i form av et personlig vitnesbyrd: "Den som har Sønnen, har livet." (1.Joh 5,12a) Bare den som har gjort seg personlige, dyrkjøpte erfaringer med Kristus, kan si noe slikt. Ellers blir det en klisje. For Johannes var Kristus alt, absolutt alt.

Jeg blir sittende stille og tenke på dikt av lyrikeren Edin Holme, som skriver:

"Den som Han har sett kan intet friste, ringe synes alt han ser. Den som eier Ham, kan allting miste - han begjærer intet mer."

Og jeg ber:

"Herre, hold meg nær til Ditt hjerte, slik at jeg ser tingene mer og mer fra Din synsvinkel."

"Her er min bønn, min sang, min lengsel: Kom bli mitt liv, min pust, mitt lys og min ro. Vær du min vei blant alle veier, og vær du det sted hvor min sjel kan finne ro."

Ingen kommentarer: