søndag, januar 22, 2023

Hvilken profetisk betydning har det bibelske året 5783 for oss?


25.september i fjor trådte vi inn i det bibelske året 5783, og vi har så vidt startet på år 2023 i den gregorianske kalenderen. For en som er interessert i Bibelens profetier, det hebraiske språkets tallsymbolikk og den spesielle tiden vi er inne i nå, spør jeg meg selv om det finnes en profetisk betydning mellom det bibelske året 5783 og 2023? På hebraisk er hvert tall knyttet til en hebraisk bokstav, som igjen har mange nyanser av betydning gjennom navnet og piktogrammet. Et piktogram er i følge Store Norske Leksikon: "et grafisk symbol som med stiliserte bilder symboliserer et ord eller et begrep. Piktogrammer brukes for å informere eller varsle uten å bruke språk. 

Hvert år er i bibelsk forstand knyttet til et tall og et bilde. For å forstå det hebraiske året 5783, skal vi derfor se nærmere på den hebraiske bokstaven Gimmel (som representerer 3) og Peh (som representerer 80).

Den hebraiske bokstaven 'peh' representerer en munn som åpner seg opp for å deklarere, proklamere og åpne opp. Det sier ikke så rent lite om hva dette året etter Guds hensikt med det, skal brukes til!  5783 og 2023 er et år for å proklamere og rope ut Guds løfter, fremsi dem høyt, i den fulle forvissningen om at Guds ord "ikke vender tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil, og ha fremgang med alt det jeg sender det til". (Jes 55,10-11) Hele 80-tallet er et tiår med proklamasjon, et tiår for å deklarere og kunngjøre Guds ord og løfter. Dette er tiåret for å reise ut til de stedene Herren minner oss om og bokstavelig talt rope ut Guds ord på disse stedene. Hvilke steder minner Herren deg om?

Dette er også et tiår for å kunngjøre Herrens velgjerninger mot oss, som vi ser et eksempel på, blant annet i Salme 103,2-3: "Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger! Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer." Ordet som oversettes til norsk med 'velgjerninger' er det hebraisk ordet 'g'mul' som igjen kommer fra bokstaven 'gimmel' som er det andre symbolordet i året 5783.

De hebraiske vismennene sier at bokstaven Gimmel ligner en mann som går. Hvor går denne mannen? Han går i retning av neste bokstav i det hebraiske alfabetet – bokstaven Dalet. Dalet kommer fra et rotord som betyr svakhet og fattigdom, i motsetning til Gimmel som forholder seg til overflod og velsignelse. I likhet med Gimmel er vi alle virkelig velsignet på så mange måter av Guds velsignelser. Og i dette året fremover, la oss huske å være rause med disse velsignelsene og dele med dem som er mindre heldige enn oss selv.

Fra ordet Gimmel får vi også det hebraiske ordet for kamel. Når en kamel slutter å drikke, kan den konsumere store mengder vann. Denne store vannreserven kan holde en kamel i gang i opptil en ukes reise gjennom tøffe ørkenklima. Den Hellige Ånd er beskrevet i Johannes 4 som en kilde av levende vann i oss og en kilde som på samme måte tilfredsstiller oss slik at vi ‘aldri tørster igjen’. I dette året fremover, la oss være som kamelen og drikke djupt av Guds Ånd, og samle opp en reserve i oss for å håndtere vanskelige tider vi måtte møte.

Fra ordet Gimmel får vi også ordet 'å avvenne'. Et avvent barn er et som ikke lenger krever mat konstant fra moren sin, men kan i stedet bare hvile i foreldrenes kjærlige omfavnelse. I året som vi nå er inne i, tror jeg Den Hellige Ånd ønsker å bringe oss til modenhet, så vi søker ikke lenger bare går til Gud for våre egne behov, men også andres.

Bokstaven Gimmel dukker også opp i historien om Arons stav. Stammelederne i Israel hadde blitt stadig mer sjalu på Arons unike rolle som yppersteprest, og det ble arrangert en test for å se hvem Gud hadde valgt. Medarbeiderne til hver leder ble plassert i tabernakelet over natten. Om morgenen, mens de sjekket disse stavene, hadde Aarons stab «gimmelt». Gimmel betyr her at dette døde trestykket hadde våknet til liv, spiret blomster, utviklet frukt og modnet dem over natten. Historien om Arons stab er et bilde for oss av Den Hellige Ånds verk i våre liv. Han har kommet for å ta oss bort fra egoismen til et uavvent barn, og bort fra døden til oss selv, til å modnes og bære mye frukt. Og når vi bærer frukt gjennom ham, er dette det sanne beviset på at vi er salvet, utvalgt og kalt av ham.

Det bibelske året 5783 er et år hvor Gud på en spesiell måte sørger for oss, og velsigner oss, et år da vi oppdager at Han er vår forsørger. Dette er et forberedelsesår for kommende vanskeligere år. Gud åpenbarer seg selv i Skriften som Jahve Jireh, blant annet i 1.Mos 22,14 og som i vår norske oversettelse oversettes med 'Herren ser', men som også kan oversettes med 'Herren sørger for' eller 'forsørger'. 

Ser vi så på tallet som utgjør året 2023 så står tallet '20' for: 'hånd', 'vinge', 'dekke', 'velsigne'. Vi snakker om den hebraiske bokstaven ''kaf'. Dette handler om Guds hånd som velsigner oss, dekker oss eller skjuler oss. Det første Gud ga Adam, det første mennesket, var sin velsignelse. Det finnes ikke noe større enn å ha Guds velsignelse hvilende over seg. 

Ingen kommentarer: