søndag, januar 29, 2023

William Seymour i 1909: Om 100 år vil Gud øse ut sin Ånd på ny!


Jeg har tenkt mye den siste tiden på de profetiske ordene som William E.Seymour, en av den gryende pinsevekkelsens mest markante skikkelser kom med i 1909: "100 years from now, there will come a revival that will make this one look pale in comparison." - "100 år fra nå av vil det komme en vekkelse som vil få denne til å blekne i sammenligning." Noen år senere, i 1913, profeterte en annen markant pinseleder, Maria Woodworth-Etter det samme: en ny åndsutgytelse om ett hundre år: "Vi har ennå ikke fullt ut opplevd tidligregnet, men når senregnet kommer, vil det overgå alt det vi hittil har sett."

Himmelen åpnet seg for 100 år siden! Gud besøkte og berørte Wales sterkt i 1904, India i 1905, Azuza Street i Los Angelos i USA i 1906 og Pyongtang i Korea samme år. Tusener på tusener ble omvendt til Gud, døpt med Den Hellige Ånd, helbredet og fornyet. Men i følge William Seymour kommer det en enda større utøselse av Den Hellige Ånd enn alt det herlige som skjedde ved det 20.århundrets begynnelse, i den tiden vi lever i nå!

Parallellt med at det blir alt mørkere i denne verden, finnes det håp om en ny dag, en ny berøring av  Herren, den siste av dem alle, og den største. Profeten Jesaja profeterer: "Se, mørke dekker jorden og det er belgmørke over folkene. Men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal hans herlighet åpenbare seg." (Jes 60,2) Og i Ord 4,18 leser vi: "De rettferdiges sti er som et strålende lys, som blir klarere og klarere til det er høylys dag."

Det reiser seg nå en bønnehær verden over for å forberede jorden for innhøstningstider! Det er så mye å glede seg over for den som ser! 

"Nettopp nå befinner vi oss i dette tidsvinduet!" sier forbederen Lou Engle, og legger til: "Jeg lengter etter på nytt å få oppleve en vekkelse av historiske dimensjoner - om Gud vil -en vekkelse som er større enn alle tidligere vekkelser. Men sannheten er at en vekkelse ikke starter opp av seg selv. Den er et resultat,  ikke en årsak. Hvem vil betale prisen i form av bønn og faste." 

Ingen kommentarer: