lørdag, desember 31, 2022

Profetiske ord fra bønnekonferansen på Karmelfjellet i 1986, del 2: Gud vil ryste nasjonene!


I forbindelse med denne samlingen av forbedere oppe på Karmelfjellet i påsken i 1986, kunne Clifford Hill fra Storbritannia, fortelle deltagerne at han hadde sett et merkelig værfenomen med to skybanker som beveget seg over himmelen i motsatte retninger: en hvit bank som kom fra øst og en mørk bank som kom fra vest. De møttes rett over Karmelfjellet, noe som resulterte i en periode med virvlende uro på himmelen.

På det tidspunktet trodde han at Gud hadde talt til ham og sa at verden beveger seg inn i en periode med enestående uro og han ble trukket til profetien i Haggai 2,6-7: "For så sier Herren, hærskarenes Gud: Enda en gang, om en liten stund, vil jeg ryste himmelen og jorden, havet og det tørre land. Jeg vil ryste alle folkene, slik at alle folkenes lengsel skal komme, og jeg vil fylle dette huset med herlighet, sier Herrren, hærskarenes Gud."

En rekke av de 153 lederne som var samlet på Karmel, ble også gitt profetiske ord der vi anerkjente at Gud advarte oss om en kommende tid med internasjonal uro. Dette førte oss til å studere Hebreerne 12:26-29 hvor profetien til Haggai gjentas og er knyttet til Guds kommende rike.

Vi visste at Hebreerbrevet ble skrevet sent i det første århundre e.Kr., slik at denne profetien fortsatt var i fremtiden på slutten av den apostoliske tidsalder. En rekke andre betydningsfulle profetier ble gitt, og det ble avtalt at disse kunne rapporteres i Jerusalem.

HERRENS BUDSKAP: NASJONENE VIL RYSTES!

Ved både ord og handling på Karmel-samlingen understreket Gud at verden var på vei mot en tid med enestående rystelser som ville påvirke nasjonenes politiske, sosiale og økonomiske stabilitet. Det vil også bli sett på teknologiområdet hvor nye oppfinnelser vil gi både muligheter og utfordringer.

Denne globale rystelsen ville være Guds måte å tillate menneskeheten å bringe dom over seg selv gjennom sin egen syndighet og forsettlige opprør mot ham. Men Guds hensikter er for det gode og ikke for det onde, for frelse og ikke for ødeleggelse. Jesus vitnet om at han ikke var kommet for å dømme verden, men for å frelse den. Han sa også at det er hans ord som bringer dom fordi når folk nekter å høre Guds ord, bringer de dom over seg selv.

Akkurat som Gud har advart sine hellige på forhånd, har han også utrustet dem for de kommende dagene.

Det ble rapportert på Karmel at Gud oppmuntret sitt folk og ba dem løfte hodet for å se ham. De ville faktisk glede seg fordi han ville være blant sitt folk og hans nærvær og makt ville bli sett med økende klarhet i de kommende dagene.

HØST-TID 

Det ble rapportert at Gud oppmuntret sin menighet til å se rystelsen av nasjonene som en tid for innhøsting og innhøsting for Riket. Det ville være en dag med enorme muligheter for å forkynne Guds ord til en vantro generasjon.

Gud viste også forsamlingen på Karmelfjellet at den store rystelsen som kom over verden ville rokke ved menneskers tillit til seg selv, noe som ville skape en stor mulighet for evangeliet. Det profetiske ordet som blåses i en advarselsbasun, tjener også til å dømme den gamle menneskehetens orden. Den utfører faktisk den evangelistiske oppgaven med å bringe nye troende inn i Riket.

Rystelsen av nasjonene ville forberede veien for å bringe inn i Riket et stort antall fra mange nasjoner. Jesu ord ville bli oppfylt om at såmannen og innhøsteren vil gå ut sammen og glede seg når markene er modne for høsting (Johannes 4:36).

fortsettes

Billedtekst: Karmelfjellet med Harmageddon sletten nedenfor.

Ingen kommentarer: