onsdag, desember 14, 2022

Profeti fra 1986 om bedende kvinners rolle, del 2


Av Bjørn Olav Hansen (c)

I går publiserte jeg en oversettelse av en profeti fra 1911 som forutså både 1.og 2.verdenskrig, kommunismens maktovertagelse i Russland, det britiske imperiets fall og oppløsning og bedende kvinners rolle i å redde Storbritannnia. I dag har jeg oversatt et profetisk budskap gitt på Karmelfjellet på en bønnekonferanse 1986, gitt av en asiatisk mann. Først en innledende forklaring: 

På Karmelfjellet, mars 1986, delte en asiatisk mann en profetisk innsikt med en kvinne fra Storbritannia. Han hadde besøkt Storbritannia bare ved den ene anledningen av sin reise til Israel for Karmel-samlingen, og visste lite eller ingenting om kirkens tilstand. Da han gikk over terskelen til konferansesenteret på Karmelfjellet, var han klar over en sterk salvelse fra Gud og fikk en visjon om Storbritannia.

PROFETIEN FRA 1986 

Han så en stor kirke med en rekke mennesker i den. Mens han så på, så han at mennene sov på benkene sine - og spredt rundt i kirken sto kvinner med løftede armer og ropte til Gud.

Han spurte Herren: 'Hva er dette?'

Gud sa 'Jeg viser deg den sanne situasjonen i kirken i Storbritannia. Mennene sover og er ikke klar over hva som skjer, men jeg har mine tjenerinner som søker mitt ansikt og som forstår mitt hjerte, og jeg bruker mine tjenerinner for nasjonen.'

Deretter ba han Herren om et skriftsted for å bekrefte synet og tolkningen og ble umiddelbart gitt Dommerne 4:4: Situasjonen i Israel på den tiden var dårlig og Gud valgte en kvinne, Deborah, til å dømme Israel. Hun kjente Guds veier og mottok budskap til folket. Så, da hun så at tiden for konfrontasjon var inne, ba hun etter mannen som var øverstkommanderende for hæren (hun respekterte ham og æret Guds ordre). Han ville ikke gå uten henne, så hun gikk med ham og på grunn av dette ville seieren være Herrens, men æren skulle gå til kvinnene. Jaal hamret på spikeren som drepte Sisera, kaptein for fiendtlige styrker. Gud brukte kvinner som både kjente hans veier og førte krigføring og vant den endelige seieren.

Guds kall kommer til hans tjenerinner i Storbritannia om å stå sterkt, søke hans ansikt, kjenne hans veier og føre krigføring. Han sier 'Jeg er med deg, vær sterk og ha godt mot.' De vil bli forfulgt innenfra menighetene, men tiden vil komme da de samme menneskene vil komme og be dem vise dem veien i kampen og gå med dem. Herren vil seire gjennom kirken, men æren vil gå til hans tjenerinner. 'Når mitt folk tar et fast standpunkt, vil jeg åpenbare min herlighet gjennom dem'.

Sakarja 4:7 – fjellene skal bli en slette – vi har ingenting å frykte.

Billedtekst: Utsikt fra Karmelfjellet i Israel.

Ingen kommentarer: