fredag, desember 16, 2022

Bønneemner for vårt personlige liv fra bønnevenner i Israel

Utdrag fra bønnebrevet til Intercessors for Israel fredag 16.desember 2022: 

"Se ned!" Da han var en ung troende, så en kjent bibellærer dette ordtaket på en plakett på en pastors kontor. Han sa til pastoren at han alltid ble lært opp til å "se opp!" Mannen svarte at det hele er et spørsmål om perspektiv. I dagens verden er det veldig oppmuntrende å skifte vårt syn til å oppfatte hendelser fra våre reserverte seter i himmelske steder i Messias Yeshua (Ef. 2:6).

Vi priser deg for at Du minner oss på at Dine veier og Dine tanker er høyere enn våre (Jes. 55:9).

Takk for ditt Ord – den evige og endelige sannhet (Sal 119:89; Joh 17:17).

Vi gleder oss over at vi ved Ditt Ord kan se hendelser fra Ditt perspektiv (Sal. 36:9b; 97:11-12).

Abba, vi velsigner deg for å ha oppmuntret oss til å se til Herren Yeshua, opphavsmannen og fullenderen av vår tro – Han som fullfører og fullender ditt verk i oss (Hebr. 12:2a; jf. Fil. 1:6; Judas v. 24-25).

Herre Yeshua, vi priser deg for å gi oss håpet om at når du blir åpenbart, skal vi være som deg, og at dette håpet oppmuntrer oss til å være hellige som du er hellig [+ ren] (1 Joh 3:3).

Vi gleder oss over å lese at ved å stole på deg har vi allerede seieren (Sal 98:1; 1 Joh 5:4).

Likevel bekjenner vi at vi er overveldet i disse dager og takker Deg for at De har trukket oss til Deg selv, vår frelses klippe og Han som er opphøyet langt over alle troner og makter (Sal. 61:1-2; 95:1).

Vi velsigner Deg at Ditt Ord ofte minner oss om at uansett hva vi ser eller hører eller føler – Du, vår Gud, regjerer i virkeligheten (Sal. 93:1; 95:3; 96:10; 97:1; 99: 1; 103:19; Jes 52:7; Dan 4:34-37).

Og fordi du hersker, halleluja, kan ingenting noensinne overraske deg (Jes 42:9).

Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: