mandag, desember 12, 2022

Bønnefrokost i Europaparlamentet samlet politikere og bedere - også fra Norge


480 politikere og andre kristna ledere – også noen fra Norge – var i onsdag i forrige uke samlet til bønnefrokost i Europaparlamentet i Brüssel. Blant de norske deltagerne var Ragnhild Helena Aadland  Høen. Antallet som deltar på Bønnefrokosten har vokst så mye de siste årene at de i år måtte ta ibruk det største lokalet i parlamentet. 

Den nasjonale bønnefrokosten i Washington DC, som ble stiftet av nordmannen Abraham Vereide,  har blitt holdt årlig siden 1953, og har blitt fulgt av lokale variasjoner over store deler av verden. Per Ewart fra den kristne avisen Världen idag som deltok på bønnefrokosten skriver: "Årets begivenhet i Brüssel var selvsagt preget av krigen i Ukraina. Et av de sterkeste øyeblikkene i bønnefrokosten var da en ukrainer og en russisk pastor omfavnet hverandre og ga sine vitnesbyrd om hvordan bare Guds kjærlighet kan forenes i dypet der mennesker sprer mistillit, hat og til og med død."

Han fortsetter: "NATOs visegeneralsekretær, den rumenske sosialdemokraten Mircea Geoană, var en av talerne ved frokosten. Han snakket på en tilsynelatende selvinnlysende måte om bønnens sentrale rolle i livet hans og i håndteringen av krigen som pågår i Europa. Naturligvis var tonen i talen preget av samlingens karakter – han bruker rimeligvis andre ord på strategimøtene i NATOs hovedkvarter. Men i den internasjonalt og kommunale blandede skaren av mennesker som talte og ledet i bønn var det likevel et påfallende sterkt nivå av oppriktighet og overgivelse til Bibelen, til Jesus og til overbevisningen om bønnens kraft."

Billedtekst: Europaparlamentet i Brüssel. Foto: Wikipedia.

Ingen kommentarer: