onsdag, desember 28, 2022

Norsk predikant gjentar kjente antisemittiske løgner

Det er nesten som om man ikke tror det man hører, men den siste tiden har den omstridte predikanten Levi Jensen (skjermdupp/You Tube), spredt klassisk antisemttisme via sine kanaler på Internett. I klare ordelag gjentar han de antisemtitiske beskyldningene om at det var "jødedommen som drepte Jesus", og at "Gud har forkastet Jødedommen" og avslører med sine uttalelser ikke bare at han er blottet for historisk kunnskap, men også avdekker manglende grunnleggende teologisk forståelse. 

Uttalelsene Jensen kommer med er kjente antisemittiske utsagn som har fulgt jødene opp gjennom historien, og Jensen kan ikke være ukjent med dette. Dette er en vesentlig del av konspirasjonsteoriene som har ført til aat jødene er blitt forfulgt, fratatt livsgrunnlaget, utsatt for sjikane og den visse død.

Uttalelsene til Jensen, som ikke lenger kaller seg evangelist, men apostel, har vakt berettiget oppsikt. Det bør tas kraftig avstand fra dem fra kristent hold.

Det er ikke første gang norske predikanter sprer vekjent antisemittisme. For noen år siden reiste en norsk evangelist rundt og holdt seminarer i mange menigheter. Han bygget sine teroer på en sammensvergelse i endens tid på det mest velkjente antisemtittiske smedeskriftet, Sions Vises Protokoller. Det skulle vise seg at han var ukjent med dette løgnaktige skriftets opprinnelse.

Ingen kommentarer: