torsdag, desember 22, 2022

Når det gjelder himmelen må du legge fra deg målestokken!


 Når du trer inn i det aller helligste må du legge fra deg målestokken din utenfor døra! Du kan ikke måle hvor mye du er verdt etter hvor godt eller dårlig du har levd ditt liv. Din verdi, hvor mye du er verdt, handler om hvordan det hellige blodet åpnet forhenget. Din falske ydmykhet sier:'Jeg er ikke verdig', drukner i ordene: "Det er ingen feil funnet i deg". Løgnene til den falske identiteten er byttet ut med de kjærlighetsfulle ordene som ligger i den skjulte realiteten som Hans nærvær representerer. Alt ved deg er i ferd med å endres.

- Brian Simmons/Norsk oversettels: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: