onsdag, desember 21, 2022

Kristen lærer som flyktet fra islam møter barn av militante islamister


Irak (CAM) — En ung mann i Irak som hadde forlatt islam for å følge Kristus, begynte nylig å undervise på skole i et område der barn av krigere fra den islamske staten (ISIS) bodde.

Kassim Mahdi (ikke hans egentlige navn) hadde vokst opp med å se ISIS-militante ødelegge bygninger og liv i hjembyen hans, forteller lederen for en misjonsorganisasjon som arbeider i området.

"Han så mange av sine venner og slektninger drept, og han trodde ikke at Gud sendte sine sendebud på denne måten," forteller denne lederen.

I troen på at bare Satan ville sende folk for å påføre slik skade, ble Mahdi en frittalende kritiker av islam og ble sett på som en vantro som må drepes.

"Han visste ikke noe om kristendommen, men denne anklagen om å være en vantro vakte hans nysgjerrighet etter å vite mer om Kristus," forteller lederen.

Han flyktet med familien sin til en leir for de fordrevne, hvor han fikk en bibel, ble kjent med Herren og overga livet sitt til Kristus.

Etter å ha fått en regjeringsstilling som lærer, ble han tildelt området der fangede ISIS-krigere hadde blitt flyttet. Mange av studentene hans var barn av ISIS-militantene.

"Herren åpnet mange dører for ham for å forkynne evangeliets budskap og Kristi kjærlighet i klassene til disse barna som vokste opp midt i vold og hatets ideologi," sa lederen. "Noen av barna tok imot Kristus og lærer bibelvers i det skjulte."

Lokale misjonærer ser muslimer komme til tro på Kristus gjennom bibeldistribusjoner, sosiale medier og en mobil medisinsk klinikk. Tidligere i år ba ansatte ved klinikken for en jente som ikke var i stand til å gå på grunn av en hjerneskade.

“Ved vårt siste besøk,” sa lederen, “tok hun imot oss ved inngangen til landsbyen, gikk normalt, og hoppet av glede og sa: 'I mange år har jeg bedt om forbønn fra falske guder og profeter, men da jeg kom til Kristus, helbredet han meg.'»

Kilde: Mission Network News/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: