lørdag, desember 03, 2022

Keltisk advent, del 10: Radikal venting


Jeg har funnet det veldig viktig i mitt eget liv å prøve å gi slipp på mine ønsker og i stedet leve i håpet. Jeg oppdager at når jeg velger å gi slipp på mine til tider smålige og overfladiske ønsker og stoler på at livet mitt er verdifullt og meningsfullt i Guds øyne, begynner det å skje noe virkelig nytt, noe som overgår mine egne forventninger i meg.

Å vente med åpenhet og tillit er en enormt radikal holdning til livet. Det er å velge å håpe at noe skjer for oss som er langt utenfor vår egen forestilling. Det er å gi opp kontrollen over fremtiden vår og la Gud definere livet vårt. Det er å leve med overbevisningen om at Gud former oss i kjærlighet, holder oss i ømhet og beveger oss bort fra kildene til vår frykt.

Vårt åndelige liv er et liv der vi venter, aktivt tilstede for øyeblikket, og forventer at nye ting vil skje med oss, nye ting som er langt utenfor vår egen fantasi eller forutsigelse. Dette er faktisk en veldig radikal holdning til livet i en verden opptatt av kontroll.

- Henri Nouwen/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: