mandag, desember 26, 2022

Profetisk: Er de ti kongene i Daniel og Åpenbaringen ti oligarker?


"De ti hornene betyr at det av dette riket skal oppstå ti konger..." (Dan 7,23)

Flere av de som gransker Bibelens profetiske ord i disse dager, undrer seg over hvilken rolle de ti kongene profeten Daniel omtaler skal spille i forhold til at Antikrist en dag skal stå frem på verdensarenaen. De ti kongene skal ifølge Bibelen fremstå først.

En av de som undrer seg er Gary Stearman (bildet), som ofte medvirker i TV-programet 'Prophecy Watchers, et program han forøvrig lenge var vert for, før han ble pensjonist. Gary Stearman er av den oppfatning at disse ti kongene kan være ti oligarker. Oligarkene er i en konstant konkurranse om verdensherredømme, og de gamle politiske båndene fra det tjuende århundre blir stadig endret for å passe til en "ny verdensorden." Det er et gammelt begrep, men nå støttes det av digital teknologi på høyt nivå som bare var en drøm for et tiår siden.

Nå er det er ganske forskjellige meninger om rollen og naturen til disse ti kongene. Jeg nevner her noen av de mest sentrale versene fra profeten Daniel: 

"Da ville jeg gjerne vite hva det fjerde dyret skulle bety, det som var annerledes enn alle de andre, et fryktelig dyr med tenner av jern, og klør av kobber, og som åt og knuste, og det som ble til overs, tråkket det ned med føttene. Jeg ønsket også å få rede på de ti hornene som dyret hadde på hodet, og det nye hornet som skjøt opp og voldte at tre av de andre hornene falt av - det hornet som hadde øyne og en stortalende munn, det som var større enn alle de andre." (Dan 7,19-20)

"De ti hornene betyr at det av dette riket skal oppstå ti konger. Og etter dem skal det oppstå en annen konge, som skal være annerledes enn de foregående. Han skal underkue tre konger." (Dan 7,24)

Disse kongene omtales også i Åpenbaringsboken: "De ti horn som du så, er ti konger som ennå ikke har fått rike. Men de får makt som konger i en time sammen med dyret. Disse har en tanke, og sin kraaft og sin makt gir de til dyret." (Åp 17,12-13)

Jeg merker meg at disse ti kongene har en tanke i hodet, og at den myndighet de representerer gir de til en kommende Antikrist - Dyret eller Villdyret som han også omtales som.

Ifølge disse skriftstedene er det flere ting som kjennetegner disse ti kongene: 

1. Den første er at det greske ordet for konge (basileus) i Åpenbaringen 17:12 kan ha en bredere nyanse enn akkurat det vi under i ordet «konge». Et av de beste greske leksikonene (BDAG) har følgende som sin andre oppføring: en som besitter uvanlig eller transcendent kraft. Denne betydningen ser ut til å samsvare med Åpenbaringen 17:12 hvor vi blir fortalt at disse 10 figurene ikke har et rike ennå, men vil motta autoritet til å regjere som konger i den siste "timen" av antikrists (dyrets) regjeringstid i den syv år lange trengselstiden. Vi kan kalle dem DE TI INFLUENSERNE fordi de har et verdifullt nivå av autoritet og makt som Antikrist ville forsøke å utnytte (Åp 17:13). Med andre ord, de viser "uvanlig makt" eller innflytelse.

2. De er ikke pålagt å være i statlige eller regjerende posisjoner på tidspunktet for deres avtale med Antikrist.

3. I tillegg, når tiden kommer, vil de gi sin betydelige innflytelse eller makt over til dyret og til gjengjeld gis muligheten til å regjere med ham i en kort periode i hans endelige rike (Åp 17:13).

4. Tre av disse ti influenserne blir fjernet (dempet) av det 11. hornet (Daniel 7:20). Det 11. hornet sies å være en person med stor munn og skryt og har større innflytelse enn de andre. Interessant nok skriver Daniel i synet at det 11. hornet var «større i utseende enn hans medarbeidere». Det arameiske ordet for medarbeidere er chav’rah og er roten til det moderne hebraiske ordet for venn (chaver). Noen versjoner oversetter dette ordet som medmennesker, ledsagere eller medarbeidere. Disse arameiske ordene vises bare her i hele Det gamle testamente.

5. Teksten tilsier at det 11. hornet (Antikrist) har lignende forbindelser som de andre 10 hornene. Dette blir relevant når man tar i betraktning mulige egenskaper til de ti påvirkerne og til slutt Antikrist. Kan det også tenkes at Antikrist oppstår fra en lignende innflytelsessfære?

Tilbake til profetigranskeren Gary Stearman. Han hevder at disse ti kongene eller oligarkene er støttet av teknologi på høyt nivå. Hvilke ikke-statlige skikkelser får autoritet, makt og innflytelse som en dag kan bli overlevert til den kommende Antikrist i bytte mot en del i hans autokratiske styre over hele verden?

Jeg skal ikke begi meg ut på spekulasjoner, men overlater til leseren å tenke selv, ikke annet enn å si at det finnes eksempler på oligarkenes innflytelse over verden allerede nå. Vi er vitne til i vår tid at de superrike ikke ofte holder seg til den ene industrien som gjorde dem velstående, men i stedet sprer rikdommen sin inn i noen ganger helt forskjellige teknologier eller forskningsfelt.

Videre er det ikke rakettvitenskap å erkjenne at de samme menneskene, med svimlende mengder penger, er i stand til å påvirke i verdensomspennende skala. Dette kan absolutt inkludere å forme det politiske landskapet gjennom direkte bestikkelser eller gjennom det politiske lobbysystemet. Dette nivået av indirekte, men gjennomgripende og massiv innvirkning, krever ikke at de er de som har faktisk makt eller statlige posisjoner. I stedet utøver de sin innflytelse gjennom fullmektiger som har blitt kjøpt gjennom politikernes grådighet for å beholde makten.

Ingen kommentarer: