søndag, desember 11, 2022

Når en nasjon vender seg vekk fra Gud


 "En post-kristen sivilisasjon vil ende i en langt mørkere tilstand enn en pre-kristen sivilisasjon. Hvis den vestlige verden siviliasjonen vender seg bort fra Gud, vil resultatet bli langt mørkere og farligere enn det var i den hedenske tiden. 

Det er ikke tilfeldig at det er den moderne verden og ikke oldtiden som er ansvarlig for å slippe løs den verste ondskapen mot verden. Det er heller ikke tilfeldig at når nasjoner og sivilisasjoner som en gang har kjent Gud, vender seg bort fra Ham, når de vender seg bort fra den kristne troen de en gang tok imot, kan det som kommer over dem, beskrives som demonisk.

En pre-kristen sivilisasjon kan kanskje produsere en Caligula eller en Nero, men en post-kristen sivilisasjon produserer en Stalin eller en Hitler. Et pre-kristent samfunn kan føde barbarisme, men et post-kristent samfunn føder noe enda mørkere: fascisme, kommunisme og nazisme. En pre-kristen nasjon kan bygge altere for menneskeofring, men en post-kristen nasjon vil bygge Auschewitz."

- Jonathan Cahn (bildet), messiansk jøde, pastor og forfatter i boken: "Mørkets makter åpenbares.  Fortidens guder vender tilbake. Hermon forlag 2022, side 34-35)

"... og når den kommer tilbake, finner den det tomt, feid og gjort i stand. Så går den og tar med seg sju andre ånder. mer onde enn den selv, og de drar inn og blir boende der. Den iste tilstanden for dette mennesket blir verre enn den første." (Matt 12,44-45)

Ingen kommentarer: