lørdag, desember 17, 2022

Jesu undervisning om bønn i Bergprekenen i jødisk kontekst, del 1


I en serie artikler skal vi se nærmere på den undervisningen Jesus gir om bønnen i Bergprekenen. Jeg har forsøkt å sette denne undervisningen inn i en jødisk-kristen kontekst, fordi denne undervisningen ble gitt til den gryende Jesusbevegelsen i Galilea og til det jødiske samfunnet som Jesus var en integrert del av. Ikke slik å forstå at denne undervisningen gjelder oss alle, men jeg synes det er spennende å forsøgke å tenke oss hvordan de reagerte de som hørte den aller først. Ikke at jeg er noen ekspert på dette området heller. Dette er bare hva jeg har fått ut av teksten bedende under en åpen Bibel.

Tilhørerne til Jesu undervisning der oppe på høydedraget over Galieleasjøen, der oppe på Saligprisningenes berg (bildet) var vel kjent med bønnens betydning. Siden Esras og Nehemjas tid var det var det en akseptert praksis å be tre ganger om dagen. Så jødefolket er de første til å praktisere tidebønn! Den hebraiske Bibelen, Tanakh, eller det vi kaller Det gamle testamente, inneholdder mange eksempler på kraftfulle bønner som resulterte i mirakuløse bønnesvar. Gode eksempler på dette er profeten Elia i 1.Kong 18,30-48, Hanna i 1.Sam 1,9-28 og profeten Daniel i Dan kapittel 9 og 10.

Tempelet i Jerusalem ble også kalt "et bønnens hus for alle folk" (Jes 56,7b) og bønn og faste var en vanlig praksis. 

Tilhørerne til Jesus på dette høydedraget denne dagen kjente sikkert også godt til Guds ord til kong Salomo slik de er gjengitt u 2.Krøn 7,14: "... og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen og tilgi deres synd og lege deres land." 

De neste to versene refererer forøvrig til Tempelet i Jerusalem: "Nå skal mine øyne være opplatt og mine ører merke seg den bønn som stiger opp fra dette sted. Og nå har jeg utvalgt og helliget dette huset, for at mitt navn skal bo der til evig tid, og mine øyne og mitt hjerte skal være der alle dager."

Jeg merker meg ordene Gud selv bruker om Jerusalem: "mitt navn skal BO DER til EVIG TID, og MINE ØYNE og MITT HJERTE skal være der ALLE DAGER." Disse ordene har ikke gått ut på dato.

fortsettes

Ingen kommentarer: