tirsdag, desember 27, 2022

Profetisk:Måneden Tevet - et spesielt kall til alle som ber for Israel og nasjonene

Vi er nå inne i den bibelske måneden Tevet, som er måneden Ester ble kronet til dronning over Persia. Ester er en særdeles viktig skikkelse i Guds plan for det jødiske folket, som har stor profetisk betydning for alle generasjoner. Det var om dronning Ester det ble sagt, når jødefolket var nær den endelige utslettelsen: "Og hvem vet om det ikke er nettopp for en tid som denne at du har fått dronningverdigheten." (Est 4,14) I en skjebnetid som vår, tror jeg Gud reiser opp en hel rekke som Ester, for "en tid som denne", og nettopp måneden Tevet har noe særdeles viktig å si alle som er kalt til å være vektere på muren i vår tid! Dette er en tid, en måned, som krever spesiell årvåkenhet hos de som er kalt til å våke over Herrens ord, så Han fullbyrder det, slik Gud taler til profeten Jeremia. Det er me som står på spill - også i vår egen tid. Hvem er vår tids Ester? Hvem har Gud kalt til å våke, be og faste denne måneden i Guds profetiske kalender? Spesielt for Guds planer for Israel, men også for vår nasjon?

Tevet er en dramatisk måned i jødefolkets historie: Det var på den første dagen i denne måneden at Ester ble tatt med til den periske kongen, Ahasverus, som det aller første ledd i den kjede av begivenheter som skulle føre til at den unge jødiske kvinnen ble sitt folks redning fra den onde Hamans planer om å utslette det jødiske folket. 

Men det stopper ikke her: Det var på den tiende dagen i måneden Tevet at Nebukadnesar II av Babylons hærstyrker omringet Jerusalem. Dette er utropt til en fastedag i Israel, og faller i år på den 3.januar 2023. Denne dagen markerer begynnelsen på det som kulminerer med ødeleggelsen av Salomons tempel (det første), kongedømmet Judas fall og det babylonske eksilet. 

På den niende Tevet i år 1066 finner Granada-massakren sted, i det en muslimsk mobb dreper 4.000 jøder i denne byen. På den 11. Tevet i 1668 blir alle jøder utvist fra Wien i Østerrike. Det skjer på ordre fra Leopold I, keiseren i Det hellige romerske rike. Og det var på den 22.Tevet i 1496 alle jøder utvises fra Portogal, noe som skjer fire år etter at det samme fant stedi Spania.

Måneden Tevet i år tilsvarer 25.desember 2022 til 21.januar 2023.

Billedtekst: Dronning Ester. Maleri malt av Edwin Long i 1878.Wikipedia.

Ingen kommentarer: