mandag, desember 19, 2022

Jesu undervisning om bønn i Bergprekenen i jødisk kontekst, del 3


Det å stå på gatehjørnene for å be, er å be for å bli sett. 

Det er mulig å be uten at ens hjerte er med og i tankene være et annet sted! Det tror jeg de fleste av oss har gjort oss noen erfaringer med. Ved en anledning sa Jesus i det Han siterte en av de hebraiske profetene: "Dette folket ærer meg med leppene, men deres hjerte er langt borte fra meg." Så sanne de ordene er - også for deg og meg. Bønner som ikke bes ut fra hjertet er bare ord, tomme ord. Og det er akkurat denne betente problematikken Jesus er inne på, når Han nevner bønnen for andre gang i Bergprekenen: 

"Og når dere ber, da vær ikke som hyklerne. De vil gjerne stå i synagogene og på gatehjørnene og be, for å vise seg for folk. Sannelig sier jeg dere: De har alt fått sin lønn." (Matt 6,5)

Hyklere vil vel ingen av oss være! Og det er jo alltid 'de andre', som er det, ikke oss selv! Slik innbiller vi oss det, i hvertfall, mens faktum at vi selv er like skyldige alle sammen i den beskrivelsen. I hvert fall om vi skal være helt ærlige. Lure andre, kan vi, men ikke Gud, som ser i det skjulte. 'Jeg er ikke religiøs' er det enkelte som skryter, og snakker foraktelig om de religiøse, uten selv å forstå at de er bedratt av sin egen religiøsitet. De ser det bare ikke! De mangler erkjennelse -og modenhet. Testen i vårt bønneliv skjer ikke i det offentlige rom - hvor flinke i er til å be på møter eller gudstjenester, men i vårt lønnkammer. 

Brad H. Yong har i sin oversettelse av Det nye testamente - The Newer Testament' oversatt ordet 'hykler', som Jesus bruker her i Matt 6,5, med 'pretender' - en som forestiller seg, som later som, spiller en rolle. Vær ikke slik, sier Jesus! Med andre ord, vær ekte, vær ærlig. All ekte bønn handler om vårt hjerte. En har sagt at 'jo nærmere Gud vi kommer, hvor enklere blir vi'. Det tror jeg også vårt bønneliv.

I Jødedommen finnes det et begrep som heter: kavanah. Å be 'kavanah' betyr 'å be fra hjertet med hensikt, oppmerksomhet, hengivenhet og konsentrasjon. Rabbi Isaac Abravnei har sagt: "Bønn uten 'kavanah' er som en kropp uten sjel". 

Det er et sørgelig faktum dette, at det er mulig å be uten å være i berøring med ens hjerte. 

fortsetter

Ingen kommentarer: