søndag, desember 25, 2022

Profetisk: Jordens konger og herskere må en dag stå til ansvar og bøye kne!


Det kommer en dag da rettferdigheten skal skje fyldest, og denne verdens konger, presidenter, sultaner, keisere og herskere og statsledere ikke har mer makt, ikke mer innflytelse, men må bøye kne for Han som med rette kalles Herrenes Herre og Kongernes  Konge, som er Jesus.

Dette sitter jeg og tenker på denne 1.juledag 2022. Jeg har lest de hjerteskjærende skildringene av overgrepene mot sivilbefolkning i Ukraina som har funnet sted mens klokkene har kimt inn for å feire Barnet i krybben. Det skjedde også et massedrap av guttebarn i forbindelse med Hans fødsel. Jeg kjenner, som dere alle, på avmakten og uretten over despotenes begjær etter innflytelse over jorden og historien.

Men det kommer et oppgjør hvor herskerne vil måtte stå til ansvar. Alle disse som har drevet hor med skjøgen av Babylon: "For av hennes horelivs vredesvin har alle folk drukket. Kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøpmennene på jorden er blitt rike av hennes overdådige vellevnet... Kongene på jorden, de som har drevet hor med henne og har levd i overdådighet med henne, skal gråte og jamre over henne når de ser røken fra hennes brann..." (Åp 18,3 og v.9)

Bibelens siste bok, Åpenbaringen, begynner og avsluttes med konger og herskere som må bøye kne for den eneste som er verdt all tilbedelse og ære: 

"... og fra Jesus Kristus, det troverdige vitne, den førstefødte av de døde og HERKSKEREN OVER KONGENE PÅ JORDEN." (Åp 1,5)

"Folkeslagene skal vandre i byens lys, OG KONGENE PÅ JORDEN bærer sin herlighet inn i den." (Åp 21,24).

De første kristne fikk problemer først og fremst fordi de ikke bøyde kne for keiseren, bare for Han som er herrenes Herre og kongernes Konge. Det er ikke annerledes i dag. 

"Jordens konger," leser vi i den profetiske Salme 2 i Bibelen, "reiser seg og rådslår sammen mot Herren og mot hans hans salvede: La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss! Men han som troner i himmelen, ler. Herren spotter dem. Så taler han til dem i sin vrede, i sin store harme forferder han dem..." (Salme 2,2-5)

Det kommer en dag da Barnet vi feirer i dag kommer tilbake som Allherskeren. Stakkars de som må stå til ansvar for sine ugjerninger da!

Ingen kommentarer: