mandag, desember 26, 2022

Rekordmange jøder immigrerer til Israel - flesteparten kommer fra Russland


Ifølge helt nye tall fra The Jewish Agency har immigrasjonen til Israel i år nådd sitt høyeste nivå på mer enn 20 år med 70.000 nyankomne fra 95 nasjoner. Tallene gjelder for perioden 1.desember 2021 til 1.desember 2022.

Dette er en dramatisk økning fra 2021, da bare 28.600 jødiske immigranter kom til Israel. Flesteparten kom fra Russland, nærmere bestemt 37.364. På andreplass finner vi Ukrainia, med 14.680. Deretter følger Nord-Amerika med 3.500, Frankrike med 2.049, 1993 fra Belarus, 1498 fra Etiopia og de resterende fra andre land. Hele 27 prosent av de inankomne er i alderen 18-35 år.

Dette er et bevis på at Guds løfter til Israels folk og land står ved lag, og at Gud, til tross for krig og rykter om krig, handler i historien og holder hva Han har gitt løfter om!

"Han skal løfte et banner for folkene, han skal  samle de fordrevne av Israel og sanke de spredte av Juda fra jordens fire hjørnr." (Jes 11,13)

Ingen kommentarer: