mandag, desember 05, 2022

Profetisk: Kveldslyset


Av Paul Keith Davis/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Dette er kanskje den viktigste generasjonen i menneskehetens historie med unntak av epoken som var vitne til Herrens tjeneste, død og oppstandelse. Dette er både nøkterne og spennende tider som krever vår fulle oppmerksomhet og oppriktige reaksjoner når vi fungerer som åndelige budbringere for å forberede en generasjon av overvinnere som æresfartøyer plassert der forut for Herrens komme.

"I et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også av tre og leire. Noen kar til ærefullt bruk, andre til vanære. Den som nå har renset seg så han holder seg borte fra disse vanærens kar, blir selv et kar til ære, - helliget, nyttig for husbonden, satt i stand til all god gjerning." (2.Tim 2,20-21)

Endetidsscenarioet begynner å ta form og spillerne begynner å ta sin posisjon i den dramatiske utfoldelsen av hendelser profetisk observert av profeter gjennom historien. En hunger og en lengsel etter å bli et kar til ære blir gitt til de som følger oppfordringen om å gjøre seg klar. Det er vår bønn at hver person vil svare med gunst og gi Den Hellige Ånd tillatelse til å ikle dem fullt ut med seg selv og åpenbaringen av Hans Ord, og gjøre oss til redskapene for hans krigføring og «nyttige for Mesteren og forberedt til all god gjerning. ”

Denne generasjonen har det eksepsjonelle privilegiet å leve i den tiden da Herren viser seg selv og sin herlighet på måter som aldri har vært opplevd i noen tidligere tidsalder. Forberedelsene de siste årene har vært å gjøre klar et folk som er hans egen eiendom, som vil bære hans bilde og vise hans forløsning. For å bære herlighetens og kraftens kappe som er reservert for dette selskapet, må vi ha bosatt i oss hans guddommelige natur og være utsmykket i hans klær for frelse og rettferdighet.

"Jeg vil glede meg stort i Herren, min sjel skal juble over min Gud; for han har ikledd meg frelsens klær, han har svøpt meg i rettferdighetens kappe, som en brudgom pynter seg med en krans, og som en brud som pryder seg med sine juveler. For likesom jorden bærer frem sine spirer, og som en hage lar det som er sådd i den sprette opp, slik skal Herren, Israels Gud, la rettferdighet og lov spire fram for alle folkeslagene". (Jesaja 61:10-11)

KLEDD I SANNHET 

Det er en kledning spesielt designet for vår unike generasjon og djupt tilstrekkelig til å overvinne det åndelige mørket som Skriften påpeker vil gjennomsyre endens tid. Det er ikke fordi vi er mer fortjent enn noen tidligere slekter, men mer trengende. Det vil heller ikke være på grunn av våre egne fortjenester, men på grunn av hans kjærlige godhet og medfølelse.

Vi blir støpt og formet til selve bildet som er nødvendig for å bære disse hellige plaggene gitt av Herren selv. Ved dem vil vi åpenbare hans herlighet og smake på kraftene i tiden som kommer. Vi skal være en forlengelse av ham og hans representasjon på jorden. For å gjøre det, er det avgjørende at vi lar Den Hellige Ånd forme oss til å bli perfekt formet for "overvinnerens" klær.

Skriften skisserer tydelig, direkte og gjennom forbilder og skygger, den innvielsen og helliggjørelsen som er nødvendig for å bli kar i hvem Herren vil finne sin hvile og gjennom hvem han vil gjøre sine større gjerninger. 1 Tessalonikerbrev 5:23-24 sier:

"Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme. Han er trofast som kaller dere, han skal og gjøre det."

Herren selv vil være dypt tilstede for å utføre dette arbeidet. Blant de forskjellige forløsende navnene som er illustrert i Det gamle testamente, er Jahve Shammah – Herren som er tilstede, den med fremhevet betydning for nettopp denne timen. Når løftet om dette forløsende navnet blir realisert, og Herren er fullstendig manifestert i sin brud, så bringer han med seg alle de andre forløsende egenskapene som er iboende i hans natur.

Herren er vår – forsørger, helbreder, banner, helliggjører, fred, hyrde, rettferdighet, kompensasjon, forsvar som Herren som slår, og hærskarenes Herre som orkestrerer Guds hærer og sørger for en baldakin av beskyttelse rundt dem som er hans sønner og døtre. Alle hans egenskaper vil vises i forsterket form under vår vakt.

STOR FORVENTNING 

Det er en blomstrende følelse av forventning og hensikt i de dagene vi lever. Den markerte økningen i intensiteten og fokuset hos mange kristne er knyttet til fødselen av Rikets formål i vår nasjon og over hele jorden. Noen individer begynner å oppleve en viss økning i salvelsen og ulike uttrykk for utgytelse for å gjøre oss levende og forberede oss til den neste bølgen av Ånden.

Jeg fikk nylig lov av Ånden til å være vitne til at noen individer ble tatt med «bak forhenget» og vist store og mektige ting som er reservert for endetiden.

"Etter dette så jeg, og se, en dør stod åpen i himmelen, og den første røsten som jeg hadde hørt, som lyden av en basun talte til meg og sa: «Kom opp hit, så skal jeg vise deg hva som må finne sted etter disse tingene." (Åpenbaringen 4:1)

Målet og oppdraget til disse individene er å åndelig forstå Guds store mysterier og deres profetiske anvendelse. Budskapene knyttet til disse åpenbaringssannhetene vil sette i gang prosessen med å vekke Guds folk til deres høye kall og skape et ønske om å bli pleiet for det formålet.

Det er vår profetiske proklamasjon å begynne å oppfylle Åpenbaringen 4:1 og Jeremia 33:3, ettersom mange hellige påkaller ham om at han vil begynne å vise store og forferdelige ting som vi for øyeblikket ikke vet. Sannhetene knyttet til denne virkeligheten er ganske betydelige og gir nøklene som låser opp fremtredende mysterier i Himmelriket.

De som tillates denne opplevelsen vil bli fullstendig helliggjort – ånd, sjel og kropp som forberedelse til dette tungtveiende ansvaret. En av de tidligere lederne av den store Healing Revival kommenterte og sa: "mange av lederne fungerte med overutviklet begavelse med underutviklet karakter." Det gjelder selvfølgelig ikke alle, men det ser ut til at historien støtter denne posisjonen i alle vekkelsene som har gått tapt. Likevel vil det ikke være tilfelle i denne generasjonen som forbereder seg på Herrens gjenkomst.

Det er vanskelig å uttrykke viktigheten av å være kledd i ydmykhetens og rettferdighetens klær i utførelsen av dette oppdraget og delingen av de store mysteriene som blir formidlet i denne tiden. Vår ånd er fullt ut forløst og bærer Guds rettferdighet. Imidlertid må denne rettferdigheten også utvides til vår sjel – sinn, vilje, følelser, bevissthet og fantasi. For de fleste er dette en prosess.

HANS KJÆRLIGHETS BANNER 

Mens min erfaring fortsatte, åpenbarte Den Hellige Ånd hvordan deling av Rikets sannheter med Kristi kropp ble sammenlignet med forberedelsen av et stort bankettbord som ble dekket av Herren for hans brud. Tilsynelatende ble "redskapene og bannerne" som ble åpenbart for denne gruppen på en eller annen måte brukt i utsmykningen av bankettbordet, spesielt rundt området som tydelig ble anerkjent som "æressetet." Naturligvis vises disse tingene i symbolsk form for å illustrere sannhet som vil hjelpe oss i den tiden vi lever i og ansvaret som blir delegert til oss av Den Hellige Ånd.

Et av bannerne som ble spesielt fremhevet, viste et bilde av ypperstepresten i all hans utsmykning med brystplaten, gylden gjæring og andre plagg. Da dette banneret ble vist, snakket en hørbar stemme med klarhet og bestemt hensikt og sa "Mitt banner over deg er kjærlighet."

"Som et epletre blant skogens trær, slik er min elskede blant de unge mennene. I hans skygge ble jeg glad og satte meg ned, og frukten hans var søt etter min smak. Han har ført meg til selskapslokalet sitt, og hans banner over meg er kjærlighet." (Høysangen 2:3-4)

Det vil være mange som vil få lov til å gå bak sløret, for å få og oppleve uttrykk for Hans guddommelige kjærlighet som vil overskride alt som vi nå vet. Det vil være en større forståelse av hans kjærlighet og himmelske plan for oss og også en oppfyllelse av Johannes 17:26 ... "så vi kan elske ham med den kjærligheten som Faderen elsket ham med." Hans hellige nidkjærhet og kjærlighet til oss vil gi de essensielle åndelige forsyninger som er nødvendige for å se oss gjennom til våre løfter.

Denne sentrale sannheten er en fremheving av Den Hellige Ånd som viser oss til en form for ekte enhet med Ham som også vil føde i oss broderlig kjærlighet og broderlig hengivenhet. Sjalusi og egoistiske ambisjoner har ingen plass i sammenslåingen av enkeltpersoner og tjenester med det formål å forfølge et høyere mandat og større fruktbarhet under endetidsgenerasjonen. Gjennom hele kirken er det en relasjonsbasert sammenstilling av mennesker og tjenester som vil produsere en mye høyere salvelse og autoritet i Åndens rike.

EN HELT UNIK DAG 

Man trenger bare å se på kveldsnyhetene for å skjønne at tiden vi lever i peker tydelig på de mange bibelske profetiene som forutsier og beskriver en dag av djup betydning. Akkurat som Bibelen beskriver, blir alle ting rystet slik at de tingene som blir igjen kan stå under innhøstingsgenerasjonens gransking og press.

Profeten Sakarja forutsier en enestående dag som bare er kjent for Herren, og som verken er dag eller natt; en dag der lys og mørke kommer til syne på samme tid. En ganske betydningsfull dag der individer vil bli verdens lys som viser de lyse og dydige egenskapene til Gud selv!

"Og det skal skje på den dag at det ikke skal være noe lys; armaturene vil avta. For det skal bli en enestående dag som er kjent for Herren, verken dag eller natt, men det skal skje at det om kvelden blir lys. (Sakarja 14:6-7)

Denne dagen er så bemerkelsesverdig at bare Den Hellige Ånd kan gjøre et selskap av mennesker klar til å møte utfordringene og åndelige kravene i denne tiden. Som det står skrevet: «Om kvelden skal det bli lyst». Dette er «kveldstiden» i menneskets historie og Guds lys er i ferd med å skinne.

Mange av hendelsene som har funnet sted gjennom historien har gitt en repetisjon for konfrontasjonen mellom lys og mørke mens Den Hellige Ånd orkestrerer treningen av sin hær. På samme måte gir vår motstander også forurenset autoritet til dem som har satt seg i opposisjon til Herren Jesus og hans endetidsmandater.

ET TREFOLDIG MANDAT 

Det er klart at det er mange formål vi blir utstyrt og forberedt for. Imidlertid begynner tre bemerkelsesverdige guddommelige mandater å dukke opp som vårt primære fokus. For det første er vår høyeste hensikt og den ene medvirkende til å tillate oss å oppnå alle andre formål og mandater, å kjenne Gud så personlig og intimt som han kan bli kjent. Det er en åpen dør og et kall om å komme høyere opp til et sted for fellesskap og utveksling med Skaperen og etablere vennskap med Gud.

Fra dette stedet av samfunn begynner vi å motta åpenbaringen av hans natur og egenskaper som ikke bare er intellektuelle oppfatninger, men åpenbaring og forståelse av hans person. Profeten Jesaja fikk det store privilegiet å se himmelens utforming foran Guds trone mens serafer talte til hverandre og erklærte «Hellig, hellig, hellig er Herren, hærskarenes Gud».

De fikk se med øynene demonstrasjoner av Hans majestet og autoritet og gi uttrykk for det. Ordene deres begynte å fylle templet med røyk og herlighet ved å vitne med øynene og uttrykke med leppene åpenbaringen av Gud som satt på sin trone i absolutt og fullkommen overherredømme og suverenitet.

Etter hvert som serafene ga ære til ham og han mottok den ære som tilkom ham, begynte flere av hans guddommelige egenskaper å bli åpenbart og forårsaket et enda større uttrykk for lovprisning og ære. Denne utvekslingen av Riket og den himmelske utformingen fortsatte å fylle atmosfæren med Guds herlighet og belysning inntil hele templet var mettet med utseendet og åpenbaringen av hans herlighet.

Det er himmelens orden som skal overføres til jorden og gir det andre endetidsmandatet: å skape en atmosfære på jorden som er i samsvar med hans natur og karakter som Han kan bo i.

Hvis vi kan oppfylle dette mandatet, vil alle de andre hensiktene og ønskene som vi lengter etter naturlig bli etablert og oppnådd ved at Hans nærvær og salvelse hviler i oss. Vi må på samme måte bli redskapene som skaper en lignende atmosfære på jorden, slik at han kan bo blant oss og utføre alt han har forutsagt for denne generasjonen.

Det tredje mandatet for å vinne de tapte og helbrede de syke vil i seg selv finne sted på grunn av Guds åpenbare herlighet som hviler på Herrens venner på grunn av de nære møtene de har med ham. Vi får den utrolige muligheten i denne generasjonen til å fungere under himmelrikets prinsipper og oppleve intimitet med Gud og demonstrere kraften i den tid som kommer.

Ingen kommentarer: